Kids

ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์

จ.เพชรบุรี
ไม่ไกลจากเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีชุมชนคาวบอยเล็ก ๆ ที่อากาศดีที่สุดชื่อว่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ จังหวัดเพชรบุรี ที่มีเอกลักษณ์อยู่ตรงความเป็นคาวบอย เพราะสมัยก่อนที่นี่ขี่ม้าเลี้ยงวัวจนกลายมาเป็นชุมชนที่ผูกพันกับม้า เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการขี่ม้า ทดลองขี่ม้า แปลงกายเป็นคาวบอยตัวจิ๋ว เรียนรู้วิถีชนบทอย่างแท้จริง ได้จับปลาริมเขื่อนมาทำปลาส้มแสนอร่อย ทำน้ำสมุนไพรที่ปรุงรสด้วยตัวเอง แล้วเด็ก ๆ ทุกคนจะหลงรักชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้อย่างแน่นอน

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
07:30 เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร
10:00-11:30 การต้อนรับจากชุมชน รับประทานอาหารว่าง แจกสมุดบันทึกอารมณ์ กิจกรรมสันทนาการ ทำความรู้จักกันและแบ่งทีมเพื่อทำกิจกรรม
11:30-12:30 รับประทานอาหารกลางวัน
12:30-15:30 ฐานกิจกรรมที่ 1: ทำขนมทองม้วน
ฐานกิจกรรมที่ 2: ทำน้ำสมุนไพร
ฐานกิจกรรมที่ 3: จับปลา/ทำปลาส้ม
15:30-16:00 รับประทานอาหารว่าง
16:00-16:30 กิจกรรมสันทนาการ
16:30-17:00 ฐานกิจกรรมที่ 4: ขี่ม้า
17:00-18:00 ทำธุระส่วนตัว
18:00-19:00 รับประทานอาหารเย็น
19:00-20:00 แคมป์ไฟคาวบอย
20:00 เข้านอน

วันที่ 2

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
07:30-08:30 พร้อมกันที่ชุมชนและรับประทานอาหารเช้า
08:30-09:30 ฐานกิจกรรมที่ 5: ชมสวนเกษตรอินทรีย์และเก็บผักผลไม้
09:30-10:30 ฐานกิจกรรมที่ 6: ทำเมนูพื้นบ้าน (ตำน้ำพริกรสชาติคุณหนู สร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบชุมชน)
11:30-12:30 รับประทานอาหารกลางวัน
12:30 เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
ราคาเริ่มต้นที่: กรุณาติดต่อสอบถามชุมชน
ติดต่อชุมชน

092-947-5984

Photo/VDO Gallery