Kids

พาลูก ๆ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ออกเดินทางท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาติ เดินป่า ชมนก สัมผัสวิถีชีวิตคนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม สนุกกับการปลูกผักทำสวน ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้เด็ก และช่วยสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากขึ้นด้วย