Kids

วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์

จ.เพชรบุรี
หากจะถามเด็ก ๆ สมัยนี้ถึง “ว่าวจุฬา” คงมีหลายคนไม่เคยเล่น ไม่เคนเห็น หรืออาจไม่เคยรู้จักเลยก็ได้ งานนี้ วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ เพชรบุรี จึงได้เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับว่าวไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ เป็นทั้งการละเล่นและการสืบสานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่หาดูได้ยาก รวมถึงการให้เด็ก ๆ ลงมือทำว่าวจุฬาจิ๋วและตกแต่งด้วยตนเอง พร้อมนำไปเล่นได้จริง ซึ่งจะช่วยสรรสร้างให้ลูกน้อยมีประสบการณ์นอกห้องเรียนสุดพิเศษ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พร้อมใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันในครอบครัว

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

รอบเช้า รอบบ่าย รายละเอียดกิจกรรม
09:30 13:00 เดินทางถึงวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
  • ดื่มน้ำสมุนไพรและขนมหวาน
  • ฟังบรรยาย ที่มา และจุดเด่นชุมชน
09:45 13:15 เรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาและการทำว่าวจุฬา
  • ฟังเรื่องราวและประวัติของว่าวจุฬา
  • ชมการสาธิตการผลิตว่าวจุฬา
  • ให้เด็ก ๆ ได้ทดลองเล่นและสัมผัสว่าวจุฬา
10:30 14:00 กิจกรรมประดิษฐ์ว่าวจุฬา
11:30 15:30 ถ่ายภาพประทับใจร่วมกัน / เสร็จสิ้นกิจกรรม

Photo/VDO Gallery