Kids

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อพูดถึงขนมไทยโบราณ ชื่อของ “ขนมทองเอกและขนมเสน่ห์จันทร์” มักจะไม่คุ้นหูกันเท่าไร ไม่เหมือนขนมชั้น ฝอยทอง ทองหยิบหรือทองหยอด หากอยากรับประทานจะต้องสั่งทำในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เท่านั้น ว่ากันว่าถ้ามีขนมมงคล 2 อย่างนี้ในงานพิธีต่าง ๆ จะทำให้มีสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต เสริมความเป็นมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

รอบเช้า รอบบ่าย รายละเอียดกิจกรรม
09:30 13:00 เดินทางถึงหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ดื่มน้ำสมุนไพรและขนมหวาน
  • ฟังบรรยาย ที่มา และจุดเด่นชุมชน
09:45 13:15 เริ่มกิจกรรม เตรียมวัตถุดิบ สำหรับขนมทองเอก และขนมเสน่ห์จันทร์​
  • สาธิตการผสมวัตถุดิบแต่ละชนิดในกระทะกวน
  • สาธิตวิธีการทำทองเอกและเสน่ห์จันทร์
10:30 14:00 กิจกรรมลงมือปฏิบัติทำทองเอกและเสน่ห์จันทร์ / นำขนมใส่กล่องกลับบ้าน
11:30 15:30 ถ่ายภาพประทับใจร่วมกัน / เสร็จสิ้นกิจกรรม

Photo/VDO Gallery