Kids

ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง อ.บ้านนา

จ.นครนายก
ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง จ.นครนายก อีกหนึ่งชุมชนเล็ก ๆ ที่เรียบง่าย ดีต่อใจและไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของสวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน รวมไปถึงคนในชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ให้เด็ก ๆ ทุกคนได้เข้ามาซึมซับวิถีของชาวสวนเกษตรอินทรีย์ ได้วิ่งเล่นในสวนผสมผสาน เจอผักผลไม้เต็มไปหมด ทั้งกระท้อนที่มีอยู่เต็มต้น สับปะรด มะนาวลูกใหญ่ แก้วมังกร ผักกูด และชะมวง เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์แถมยังเต็มไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่รอให้น้อง ๆ ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชุมชนที่น่ารัก

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว One day trip

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
07:30 เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร
10:00-10:30 การต้อนรับจากชุมชน รับประทานอาหารว่าง ทำความรู้จักกันและแบ่งทีมเพื่อทำกิจกรรม
10:30-11:00 กิจกรรมสันทนาการ
11:00-12:00 ฐานกิจกรรมที่ 1: เรื่องกล้วยๆ
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-13:30 ฐานกิจกรรมที่ 2: กระท้อน 3 รส
13:30-14:00 ฐานกิจกรรมที่ 3: ปรุงดิน ปลูกผัก
14:00-14.30 ฐานกิจกรรมที่ 4: ทำขนมทองพลับผักกูด
14:30-15:00 ฐานกิจกรรมที่ 5: ปลูกป่าได้ป่า
15:00-15:20 ซื้อของฝากชุมชน
15:20 เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
07:30 เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร
10:00-10:30 การต้อนรับจากชุมชน รับประทานอาหารว่าง ทำความรู้จักกันและแบ่งทีมเพื่อทำกิจกรรม
10:30-11:00 กิจกรรมสันทนาการ
11:00-12:00 ฐานกิจกรรมที่ 1: เรื่องกล้วย ๆ
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 ฐานกิจกรรมที่ 2: Walk Rally (4 ฐาน)
1. คิดให้เร็ว หาให้ไว้
2. รหัสลับปริศนาภาพ
3. Brick Number
4. ห่วงผจญภัย
14:30-16:00 ฐานกิจกรรมที่ 3: ทำนา จับปลา
16:00-18.00 ฐานกิจกรรมที่ 4: เรียนรู้ผักพื้นบ้าน ปล่อยเกาะ “เด็กๆ ทำอาหารเย็นทาน”
18:00-19:00 รับประทานอาหารเย็น
19:00-20:00 ฐานกิจกรรมที่ 5: วิถีป่าขะ (ทำการแสดง)
20:00 เดินทางกลับที่พัก

วันที่ 2

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
07:30-08:30 พร้อมกันที่ชุมชนและรับประทานอาหารเช้า
08:30-09:00 กิจกรรมสันทนาการ
09:00-09:45 ฐานกิจกรรมที่ 6: กระท้อน 3 รส
09:45-10:30 ฐานกิจกรรมที่ 7: ปรุงดิน ปลูกผัก
10:30-11:15 ฐานกิจกรรมที่ 8: ทำขนมทองพลับผักกูด
11:15-12:00 ฐานกิจกรรมที่ 9: ปลูกป่าได้ป่า
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:00 ฐานกิจกรรมที่ 10: การละเล่นไทย และซื้อของฝากชุมชน
14:00 เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
ราคาเริ่มต้นที่: กรุณาติดต่อสอบถามชุมชน
ติดต่อชุมชน

098-468-5499

Photo/VDO Gallery