Youths

ชุมชนบ้านหนองโสนพัฒนา คุ้มโนนสำราญ

จ.นครราชสีมา
เที่ยวให้ลืมทุกข์ สุขไปกับไร่คืนรัง การรวมตัวด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือ บั้นปลายชีวิตอยากจะกลับสู่คืนถิ่น ดิน ผืนไร่ของคนภายในชุมชนบ้านโนนสำราญ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นชุมชนเล็ก ๆ อาศัยใกล้แหล่งน้ำแก้มลิงรำระเริง กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิตเพื่อเรียนรู้การพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิต และสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวชุมชน

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า สำรวจชุมชนด้วยจักรยานของชุมชนคุ้มโนนสำราญรอบอ่างเก็บน้ำกว่า 200 ไร่
รับประทานอาหารกลางวัน (บะหมี่ป้าโหนก บะหมี่ทำมือสูตรแต้จิ๋วโบราณ)
บ่าย วัตถุดิบออร์แกนิกสด ๆ จากฟาร์ม ลองทำอาหารแบบไร้ความเร่งรีบ
เย็น CAPTURE อารมณ์ริมอ่างเก็บน้ำ พร้อมกลิ่นหญ้า ฟาง ข้าว ผสานธรรม(ชาติ)

วันที่ 2

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ค้นหาสีธรรมชาติภายในชุมชน เพื่อให้ธรรมชาติได้รังสรรค์ชีวิตเรา
ถึง เรา อนาคต ก่อนจากกัน
ราคาเริ่มต้นที่: 2,500 บาท/ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

064-2826422

Photo/VDO Gallery