Youths

ชุมชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที

จ.สมุทรสงคราม
ด้วยความได้เปรียบของพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดินร่วนปนทราย ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุสำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อต้นไม้และพืชพรรณธัญญาหาร จึงไม่น่าแปลกใจที่ชุมชนบางพลับ จ. สมุทรสงคราม จะเหมาะเจาะสำหรับการทำสวนผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้เมืองร้อน ตั้งแต่มะพร้าว มะม่วง ชมพู่ ลิ้นจี่ ไปจนถึงส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่เนื้อแน่นกว่าพันธุ์อื่น ๆ รายชื่อผลไม้ที่เรียงรายจนเขียนแทบไม่หมดในหนึ่งหน้ากระดาษ กลายมาเป็นต้นเหตุให้ชาวบ้านในแถบนี้เห็นดีเห็นงามปลูกผลไม้เป็นอาชีพ ซึ่งนอกจากจะทำรายได้จากการจัดสรรปันส่วนผลไม้สด ๆ จากไร่สู่มือนักท่องเที่ยวโดยตรงแล้ว ยังเป็นการกระจายภูมิปัญญาทางการเกษตรของชุมชนให้เพื่อนบ้านในจังหวัดอื่น ๆ อีกด้วย ปราชญ์ชุมชนที่นี่เป็นชาวสวนใจดีของบ้านบางพลับที่ไม่เคยเบื่อกับการเล่าให้คุณฟังถึงความดีงามของส้มโอไร้สารพิษที่ปลูกมาเองกับมือ และพร้อมจะแชร์เทคนิคสำหรับชาวสวนมือใหม่อย่างคุณให้กลับไปทดลองปลูกเองที่บ้าน อีกทั้งยังนำผลไม้ที่เหลือไปทำเป็นถ่านผลไม้และแช่อิ่มไว้ทานเองได้อีกนาน ซึ่งนอกจากผลไม้สด ๆ แบบปลอดสารที่คุณสามารถแวะซื้อได้ตามสวนของชาวบ้านในชุมชนแล้ว ยังมีเมนูเด็ดดวงจากผลไม้ตามฤดูกาลที่ใครไปเที่ยวบ้านบางพลับก็ไม่ควรพลาดแวะลองลิ้มชิมรสกันด้วยนะ อย่างเมนูต้มส้มหยวกกล้วยซี่โครงหมู แกงกระดองกรุบกะลามะพร้าวอ่อนกับกุ้งแม่น้ำ และขนมไทยรังไร ก็เป็นสามเมนูจากผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยถูกปากจนอยากยกนิ้วโป้งให้รัว ๆ สักสิบรอบ

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก: กรุงเทพฯ – ตลาดแม่กลอง – ชุมชนบ้านบางพลับ

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.30 น. สมาชิกพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
07.00 น. ออกเดินทางสู่ ตลาดแม่กลอง
10.00 น. ถึง ตลาดร่มหุบ หรือ ตลาดแม่กลอง เป็นตลาดที่ติดอยู่กับ สถานีรถไฟแม่กลอง และเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดร่มหุบ เริ่มมาตั้งขายบริเวณทางริมรถไฟประมาณปี พ.ศ. 2527 เป็นตลาดที่อยู่บนทางรถไฟ สายแม่กลอง-บ้านแหลมพ่อค้า-แม่ค้าตั้งแผงสองข้างทางรถไฟ ส่วนลูกค้าก็อาศัยทางรถไฟเป็นถนนสำหรับจับจ่ายซื้อของ
10.45 น. ออกเดินทางสู่ ชุมชนบ้านบางพลับ
11.00 น. เดินทางถึง ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม เก็บสัมภาระเข้าที่พัก “บ้านสวนแสงตะวัน”
11.30 น. พร้อมกันที่ห้องประชุม รับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของชุมชน พร้อมดูจอสไลด์รูปภาพ โดย อ. สมทรง แสงตะวัน ประธานชุมชนบ้านบางพลับ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เรียนภายในศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จ. สมุทรสงคราม

 • เรียนรู้การทำขนมไทย (ขนมรังไร)
 • เรียนรู้การจักสานทางมะพร้าว
พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. เรียนภายในศูนย์ฯ

 • เรียนรู้การทำอาหารไทย
เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน ณ บ้านสวนแสงตะวัน หรือเทียบเท่า

วันที่สอง: ชุมชนบ้านบางพลับ – วัดบางกุ้ง – วัดบางแคน้อย – วัดภุมรินทร์ – ตลาดน้ำอัมพวา

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ตื่นนอนรับอรุณด้วยความสดชื่นยามเช้า
กิจกรรมตักบาตรยามเช้า
รับประทานอาหารเช้า
เรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จ. สมุทรสงคราม และปั่นจักรยานทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ

 • เรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าว
 • เรียนรู้การทำผลไม้แช่อิ่ม
 • เรียนรู้การเผาถ่านผลไม้และสกัดน้ำส้มควันไม้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จ. สมุทรสงคราม

 • เรียนรู้การทำน้ำยาซักผ้า, ล้างจาน, ล้างห้องน้ำ แบบชีวภาพ
 • เรียนรู้การทำว่าวไทย
15.00 น. ล่องเรือไหว้พระ 3 วัด

 • วัดบางกุ้ง (โบสถ์ปรกโพธิ์)
 • วัดบางแคน้อย (โบสถ์ไม้สักแกะสลัก)
 • ภุมรินทร์ (กุฎีทอง)
ท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา และล่องเรือชมหิ่งห้อย
เย็น รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) พักผ่อน ณ บ้านสวนแสงตะวัน หรือเทียบเท่า

วันที่สาม: ชุมชนบ้านบางพลับ – อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย – กรุงเทพฯ

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ตื่นนอนรับอรุณด้วยความสดชื่นยามเช้า
รับประทานอาหารเช้า
เรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จ. สมุทรสงคราม และปั่นจักรยานทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ

 • เรียนรู้การปลูกส้มโอปลอดสารพิษ
รับประทานมะพร้าวอ่อนและส้มโอปลอดสารพิษสด ๆ จากต้น
11.00 น. ออกเดินทางสู่ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
11.15 น. เดินทางถึง อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ความงดงามของอุทยานฯ หรืออีกชื่อที่รู้จักกันดีว่า “อุทยาน ร.2” แห่งนี้ ซึ่งปรากฏผ่านเรือนหมู่ทรงไทยงามสง่า คือเสน่ห์แรกที่เชิญชวนทุกคนให้เข้าไปสัมผัส ภายในนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่อันร่มรื่น และมีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยมีไฮไลต์ที่น่าชมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่เป็นอาคารทรงไทย 4 หลัง แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น หอกลาง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 และจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น เครื่องถ้วยเบญจรงค์ หัวโขน ถัดจากนั้นคือห้องชาย ที่จัดแสดงความเป็นอยู่ของชายไทย รวมทั้งแท่นพระบรรทมที่เชื่อกันว่าเป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต่อมาคือห้องหญิงที่จัดแสดงความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ และสุดท้ายคือห้องครัวและห้องน้ำที่จัดแสดงลักษณะครัวไทย ซึ่งสะท้อนวิถีความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางได้เป็นอย่างดี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
16.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ราคาเริ่มต้นที่: 5,200 บาท สำหรับ 8 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

08-12744433

Photo/VDO Gallery