Youths

ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว

จ.ชลบุรี
ชุมชนบ้านชากแง้ว ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนชาวจีนแต้จิ๋วแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว และมีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบันชุมชนบ้านชากแง้ว ได้ก่อตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้วขึ้น เพื่อผลักดันและฟื้นฟูให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมไทย-จีนโบราณ จุดเด่นของที่นี่คือบ้านเรือนและวิถีชีวิตแบบจีนโบราณที่หลงเหลืออยู่ แม้ว่าบ้านเรือนบางหลังภายในชุมชนของชากแง้วจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัย แต่บรรยากาศโดยรวมก็คงความคลาสสิกแบบชุมชนชาวจีนโบราณให้ได้เดินชมและถ่ายภาพกันอย่างเพลิดเพลินอยู่

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า นัดรวมตัวนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเดินทางมาถึงชุมชน
บ่าย ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่โรงงิ้วของชุมชน
ร่วมรับฟังวิทยากรบรรยายความเป็นมาของชุมชน (ปรึกษากับโกคิ้มเพิ่มเติมว่ามีกิจกรรมเพิ่มเติมมั้ย)
รับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้วาดหน้ากากเปเปอร์มาเช่ ฐานการเรียนรู้ตัดกระดาษดอกโบตั๋น
เย็น เดินชมบรรยากาศโดยการนั่งรถลากและถ่ายรูปตามจุดแลนด์มาร์กในตลาดจีนโบราณ
รับประทานอาหารเย็น
เดินทางกลับที่พัก
เล่นกิจกรรมในที่พัก

วันที่ 2

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า สักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของชาวชุมชนตลาดจีนบ้านชากแง้ว
ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ราคาเริ่มต้นที่: 1,999 บาท/ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

086-8132413
095-5781927

Photo/VDO Gallery