Youths

วิสาหกิจกลุ่มชุมชนบ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย

จ.บุรีรัมย์
ปราสาทเมืองต่ำและปราสาทหินพนมรุ้ง หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอันเป็นเครื่องยืนยันชั้นยอดถึงรายละเอียดทางอารยธรรมโบราณและความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวิทยาการแบบขอมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเขตแดนสยามประเทศ ซึ่งในปัจจุบันเราเรียกดินแดนแห่งนั้นว่าจังหวัดบุรีรัมย์ อิทธิพลจากประเทศลาวและกัมพูชาที่ส่งผ่านข้ามเขตแดนมาสู่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ชุมชนบ้านโคกเมือง กลายเป็นหนึ่งในชุมชนขนาดใหญ่ที่ผสานเอาวัฒนธรรมไทย-ลาว-กัมพูชา เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเกิดเป็นศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ที่คนรุ่นใหม่เช่นคุณไม่ควรมองข้ามด้วยประการทั้งปวง การได้มาเที่ยวชมศิลปวิทยาการและโบราณสถานเหล่านี้ จึงกลายมาเป็นไฮไลต์ที่คนรักประวัติศาสตร์พลาดไม่ได้ ซึ่งคุณสามารถนอนพักที่โฮมสเตย์ แล้วตื่นเช้ามาเช่าจักรยานเพื่อปั่นไปรอบ ๆ ชุมชนและแวะเรียนรู้การทอฝ้ายจากการหมักดินภูเขาไฟด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และทดลองทอผ้าไหมลายผักกูด ผ้าไหมลวดลายโบราณกับปราชญ์ชุมชนของที่นี่ได้แบบสบาย ๆ ส่วนใครที่เป็นนักท่องเที่ยวสายกีฬา ใกล้ ๆ กับชุมชนโคกเมืองก็ยังมีสนามช้างอารีน่าและสนามแข่งรถที่เป็นแลนด์มาร์กให้สายสปอร์ตได้แวะไปเยือนถิ่นทีมปราสาทสายฟ้าอีกด้วย

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก: กรุงเทพฯ – บ้านโคกเมือง

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
13.30 น. พบกัน ณ จุดนัดพบ (ท่าอากาศยานบุรีรัมย์หรือโรงแรมในตัวเมืองบุรีรัมย์) และออกเดินทางไปยังชุมชนบ้านโคกเมือง
15.30 น. เดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านโคกเมือง อ. ประโคนชัย เป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อในเรื่องข้าวดินภูเขาไฟ และผ้าฝ้ายทอมือย้อมจากดินบารายพันปี
16.30 น. เดินทางถึงชุมชน เก็บสัมภาระเข้าบ้านพักโฮมสเตย์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. ปั่นจักรยานเที่ยวชมรอบหมู่บ้านผ่านสถานที่ต่าง ๆ คือ

  • กุฏิฤๅษี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอโรคยาศาลาสำหรับผู้ที่เดินทางมาประกอบพิธีกรรมที่ปราสาทเมืองต่ำ
  • บารายเมืองต่ำ สร้างขึ้นสมัยเดียวกับปราสาทเมืองต่ำ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่บริเวณทางตอนเหนือของปราสาท ใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในการสาธารณูปโภคในสมัยนั้น
  • ปราสาทเมืองต่ำ เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะ มีลักษณะเป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือประจำชุมชน สร้างด้วยศิลปะขอมแบบบาปวน
18.30 น. กลับเข้าที่พัก ชำระร่างกาย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นด้วยเมนูพื้นบ้าน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง: บ้านโคกเมือง

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00 น. ตื่นเช้า ร่วมทำบุญใส่บาตรเรียนรู้วิถีชาวพุทธ ณ วัดเขาปลายบัด และรับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เรียนรู้กระบวนการทำผ้าทอมือจากดินบารายพันปีจากปราชญ์ด้านการทำผ้าทอมือ และลงมือเรียนรู้กระบวนการทำด้วยตนเอง
11.00 น. เรียนรู้การทำอาหารเมนูพื้นบ้าน “ผัดกุ้งจ่อม” ที่เมื่อมาชุมชนนี้แล้วต้องไม่พลาดที่จะลองลิ้มรส
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันจากเมนูที่ได้ลงมือปรุงเอง
13.30 น. เรียนรู้กระบวนการทอเสื่อกกจากปราชญ์ด้านการทอเสื่อกก ทั้งการย้อมสี การออกแบบลวดลายในการทอเสื่อ และลงมือทอเสื่อด้วยตัวเอง
15.00 น เรียนรู้การทอผ้าไหมลวดลายโบราณ เช่น ลายผักกูด ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปราสาทหิน
16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ บ้านพักโฮมสเตย์

วันที่สาม: บ้านโคกเมือง – สนามช้างอารีนา – กรุงเทพฯ

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพัก
09.00 น. อำลาชุมชน และเดินทางไปยังสนามช้างอารีนา ปราสาทสมัยใหม่ของเมืองบุรีรัมย์ ภายใต้สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หรือทีมปราสาทสายฟ้า (Thunder Castle) พร้อมเยี่ยมชมภายในสนาม
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.15 น. ส่งคณะเดินทางกลับ ณ จุดนัดพบ
ราคาเริ่มต้นที่: 7,000 บาท สำหรับ 7-9 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

08-8193-8840

Photo/VDO Gallery