Youths

ชุมชนบ้านลำขนุน อ.ย่านตาขาว

จ.ตรัง
คอปเตอร์ไม้ไผ่ น้ำตกสายรุ้ง และน้ำผึ้งโพรง อย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะพาคุณทะลุไปในศตวรรษที่ 21 เพราะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณจะได้เจอ ได้ลองทำ และได้สัมผัสจริงในชีวิตนี้นี่แหละ หากตอนเด็ก ๆ คุณเคยจินตนาการถึงของเล่นในการ์ตูนอย่างคอปเตอร์ไม้ไผ่ละก็ ที่ชุมชนบ้านลำขนุน จ. ตรัง ปราชญ์ชุมชนที่นี่จะสอนให้คุณประดิษฐ์คอปเตอร์มหัศจรรย์จากเศษไม้ไผ่เหลือ ๆ ของชุมชน ถึงจะไม่ได้ทำให้คุณบินได้เหมือนคอปเตอร์ไม้ไผ่ในการ์ตูน แต่คอปเตอร์ของบ้านลำขนุนก็เป็นของเล่นที่เพียงพอแล้วสำหรับให้เด็กตัวเล็ก ๆ ในชุมชนได้ใช้เล่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก แน่นอนว่ามันดีกว่าการกดโทรศัพท์มือถือเล่นแน่ ๆ ส่วนน้ำตกสายรุ้งก็ไม่ต้องใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้เพื่อทะลุไปชมความงาม แค่มองหาปราชญ์ชุมชนสักคนให้เจอก็พอแล้ว พวกเขาสามารถพาคุณไปชมความมหัศจรรย์ของน้ำตกธรรมชาติขนาดใหญ่ได้ด้วยสองตา แถมยังแวะชิมความหอมจากน้ำผึ้งโพรงที่เป็นสินค้าขายดีของชุมชนได้ตอนขากลับ และพาแวะไปชมสวนเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และโรงไฟฟ้าพลังน้ำของชุมชน ปิดท้ายด้วยการพาแวะไปลองทำขนมพื้นบ้านสไตล์ปักษ์ใต้อีกต่างหาก

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก: กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินตรัง – ชุมชนบ้านลำขนุน จ. ตรัง

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน AirAsia
07.55 น. ออกเดินทางสู่ จ. ตรัง โดยเที่ยวบิน FD 3241 DMK-TST 07.55-09.30
09.30 น. ถึงสนามบินตรัง รถตู้รอรับไปรับประทานอาหารเช้า ติ่มซำในตัวเมืองตรัง
11.00 น. ออกเดินทางสู่ ชุมชนบ้านลำขนุน ต. นาชุมเห็ด อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง
11.30 น. ถึงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านลำขนุน ต้อนรับด้วยการแสดงประจำหมู่บ้าน ขนมท้องถิ่นและน้ำสมุนไพรจากชาวบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นถิ่น
สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ชุมชนบ้านลำขนุน

  • เรียนรู้เรื่องของพลังงานทดแทน เช่น ไฟฟ้าจากพลังน้ำ
  • เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน เช่น โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, เตาฟืนนาชุมเห็ด (เตาไร้ควัน)
  • เรียนรู้วิธีการเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร เตรียมฟืนให้ได้ขนาดลงถัง และก่อไฟเผาถ่าน
  • กิจกรรมเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแกะสลักหนังตะลุง
เย็น รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นถิ่น ชมเยาวชนซ้อมรำมโนราห์ ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ (เฉพาะกรณีที่มีการซ้อมรำ)
พักที่บ้านลำขนุนโฮมสเตย์ (บ้านผู้ใหญ่หนูอิ่ม ปานนิล) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง: กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนบ้านลำขนุน – สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) – บ้านลำขนุน

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับอรุณด้วยความสดชื่นยามเช้า ตักบาตร
รับประทานอาหารเช้าแบบพื้นถิ่น
08.30 น. สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ชุมชนบ้านลำขนุน

  • ชมสวนเกษตรผสมผสานที่ปรับให้เหมาะกับชุมชน โดยนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงาน เรียนรู้การการปลูกทั้งพืชผัก การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ที่มีความลงตัว และสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้
  • Cooking Class ลองทำขนมพื้นบ้าน อาทิ ขนมนมสาว ขนมดั้งเดิมของคนปักษ์ใต้
  • Workshop ลองทำคอปเตอร์ไม้ไผ่ และกังหันไม้ไผ่ จากไม้ไผ่ธรรมชาติและเหลือใช้ในชุมชน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นถิ่น
บ่าย เรียนรู้เรื่องแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สวนมะนาวศรีทองดำลำขนุน จ. ตรัง ทดลองดองมะนาวในน้ำผึ้งโพรง ที่มีสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ออกเดินทางสู่ ต. ทุ่งค่าย อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง
ถึง สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) ภายในเต็มไปด้วยสวนรุกชาติ สวนสมุนไพร พิพิธภัณฑ์พืช ที่นี่ยังบริการห้องสมุดพฤกษศาสตร์ให้ได้ศึกษาหาความรู้กันอย่างเต็มอิ่ม อีกทั้งยังมีการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เลือกได้หลากหลายเส้นทาง และไฮไลต์อยู่ที่เส้นทางสะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้ (Canopy Walkway) ซึ่งมีสะพานเดินชมลักษณะเรือนยอดไม้ที่จัดวางไว้ถึง 3 ระดับ โดยมีความสูงตั้งแต่ 5-20 เมตร เลยทีเดียว
เย็น รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นถิ่นปักษ์ใต้
พักที่บ้านลำขนุนโฮมสเตย์ (บ้านผู้ใหญ่หนูอิ่ม ปานนิล) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม: ชุมชนบ้านลำขนุน – ล่องเรือคายัคชมธรรมชาติ – สนามบินตรัง – สนามบินดอนเมือง

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับอรุณด้วยความสดชื่นยามเช้า ตักบาตร และเตรียมเก็บกระเป๋าสัมภาระ
รับประทานอาหารเช้าแบบพื้นถิ่น
09.00 น. สนุกกับการล่องเรือคายัคแม่น้ำลำพิกุล ลำน้ำที่เกิดจากการไหลมาบรรจบกันจากแม่น้ำ 5 สายในชุมชน ได้แก่ ลำพิกุล ลำโท่ ลำขนุน ลำปินะ และลำไทรงาม สัมผัสธรรมชาติและวิถีเกษตรริมสองฝั่งคลอง (ใช้เวลาประมาณ 1.45 ชม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นถิ่น
13.00 น. อำลาชุมชน ออกเดินทางสู่สนามบินตรัง
13.30 น. เข้าสู่สนามบินตรัง เคาน์เตอร์เช็กอิน สายการบิน AirAsia
14.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน FD 3246 TST-DMK 14.55-16.25
17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ราคาเริ่มต้นที่: 6,200 บาท สำหรับ 20 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

08-54781044

Photo/VDO Gallery