Youths

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านภู อ.หนองสูง

จ.มุกดาหาร
ด้วยเขตแดนที่ห่างกันเพียงแม่น้ำโขงกั้น การอพยพจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงย้ายมาสู่พื้นที่ราบในหุบเขาเมื่อปี พ.ศ.2387 จึงกลายเป็นที่มาของชุมชนบ้านหลุบภู หรือบ้านภูในปัจจุบัน โดยถูกจัดรวมเป็นหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติอันสวยงาม จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ชุมชนแห่งนี้จะมีชื่อเสียงในเรื่องเกษตรกรรมพื้นถิ่นและงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์น่าสนใจ จนคุณจะต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง ความน่าสนใจของดินแดนในหุบเขาแห่งนี้อยู่ที่อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านภูอันสงบรมรื่น ผู้คนถ้อยทีถ้อยอาศัย และยังคงสืบสานจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมแต่ดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งคุณจะได้สัมผัสความสโลว์ไลฟ์นี้ผ่านภาษา การละเล่นพื้นบ้าน การแห่กลองตุ้ม ฟ้อนภูไท บายศรีสู่ขวัญ อาหารจานเด็ดประจำท้องถิ่นอย่างแกงกะบั้ง อ่อมหวาย แจ่วซ้อม ไปจนถึงการแต่งกายด้วยการนุ่งซิ่นทิว และใส่เสื้อเย็บมือย้อมครามแถบชายขอบสีแดง ห่มผ้าสไบพาดไหล่ซ้าย ที่บ่งบอกให้คุณได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่า นี่แหละคือชาวบ้านภู ปราชญ์ชุมชนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ของบ้านภูจะสอนให้คุณได้รู้จักการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นการใช้สีจากเปลือกไม้มาย้อมผ้าแบบธรรมชาติ การหมักผ้าด้วยโคลน รวมถึงการใช้ผลหมากรากไม้ท้องถิ่นอย่างฟักข้าวและมะขามมาทำเป็นครีมและโลชันทาตัวแบบไม่ต้องไปหาซื้อของแพง ๆ ในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยทีเดียว

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก: สัมผัสบรรยากาศ การต้อนรับอบอุ่น รูปแบบ สไตล์บ้านภู โฮมสเตย์

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
ช่วงเช้า เดินทางออกจากสนามบินนครพนม สู่อำเภอธาตุพนม สักการะองค์พระธาตุพนม พระธาตุสำคัญล้ำค่ามรดกทางวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์แดนดินถิ่นอีสาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจำปีเกิด ปีวอก และประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านศิริชัยหมูหัน แก่งกะเบา จังหวัดมุกดาหาร
ช่วงบ่าย แก่งกะเบา ตั้งอยู่ตรงข้าม เมืองไชยบุรี สปป.ลาว มีแม่น้ำโขงกั้นกลาง ฤดูแล้งน้ำลดจะเกิดเป็นเกาะ และแก่งกลางลำน้ำโขง เป็นสถานที่ประดิษฐาน พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช พญานาคผู้นำความเป็นสิริมงคลและความรุ่งโรจน์ ตามความเชื่อและความศรัทธาของชาวอีสานและชาวลาว
เดินทางสู่ ชุมชนชนเผ่าภูไท บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

  • พบกับการต้อนรับอบอุ่นจากชนเผ่าภูไท บ้านภู บอกเล่าเรื่องราววิถีชุมชนสั้น ๆ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู
  • แนะนำ พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง เจ้าของโฮมสเตย์ และทำความรู้จักวิถีชีวิตเจ้าของบ้าน
  • ปั่น หรือซ้อนท้ายจักรยาน หรือเดินเที่ยวชมรอบชุมชน ไหว้พระประจำหมู่บ้าน
  • รับประทานอาหารเย็น ทำความคุ้นเคย พูดคุยกับเจ้าของโฮมสเตย์

วันที่สอง: กิจกรรมฟ้อนรำ – กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เครื่องดนตรีพื้นบ้าน – กิจกรรมพาแลง

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
ช่วงเช้า กิจกรรมฟ้อนรำ เรียนรู้การฟ้อนลานและเต้นบัสโลบ ตลอดจนฟ้อนภูไท เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพาแลงตอนเย็น
เที่ยง รับประทานอาหารร่วมกับคนในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู
ช่วงบ่าย สนุกสนานกับการละเล่นพื้นบ้าน เครื่องดนตรีพื้นบ้าน สนุกกับการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไท บ้านภู “ไม้โถกเถก หรือขาโถกเถก” และสนุกกับการเรียนรู้เครื่องดนตรีพื้นบ้านที่จะเล่นในกิจกรรมพาแลง

  • ปั่นจักรยานชมวิถีชุมชนไป เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีประมง การหาปลาแบบใส่เบ็ด ใส่มอง หว่านแห
ช่วงเย็น กิจกรรมพาแลง เป็นกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มาเยือน โดยมีการคล้องพวงมาลัยดอกไม้ที่ชาวบ้านร้อยเอง ฟ้อนลาน เต้นบาสโลบประกอบเสียงเพลง บายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารเย็นแบบพาข้าวแลง และพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ บ้านพักโฮมสเตย์

วันที่สาม: กิจกรรมใส่บาตรข้าวเหนียว – เรียนรู้ งานฝีมือ – เยาวชนชวนกันปรับภูมิทัศน์ในชุมชน – Cooking Class

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
ช่วงเช้า กิจกรรม ใส่บาตรข้าวเหนียว หน้าบ้านพักตามวิถีชาวบ้านภู

  • สัมผัสประสบการณ์เชิงพุทธศาสนา ณ วัดพุทธคีรี รับประทานอาหารเช้าและทำกิจกรรมปลูกป่า
  • เรียนรู้การทำบายศรี หรือขันหมากเบ็ง เป็นงานฝีมือที่มีความวิจิตร ใช้วัสดุท้องถิ่นและใกล้ตัว อย่างใบตอง มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการใช้ภูมิปัญญาไทย บายศรี จึงเป็นของสูง สิ่งมีค่าของไทย มาแต่โบราณ
เที่ยง รับประทานอาหาร
ช่วงบ่าย กิจกรรม Cooking Class เมนูถิ่น เกษตรอินทรีย์พืชผักปลอดสารพิษ
กิจกรรม สู่ขวัญผู้เฒ่า ผู้แก่ ให้อยู่เย็นเป็นสุข พร้อมฟังเรื่องเล่า ในอดีต (เรื่องผู้เฒ่าเล่าสู่เยาวชน)
เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ บ้านพักโฮมสเตย์
“กินเข่าแลงแล้ว ฟังผู้เฒ่าเล่านิทานก้อม พญาพื้นบ้านอีสานก่อนนอน”

วันที่สี่: กิจกรรมงานฝีมือ – เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ชุมชน – กิจกรรมประคบสมุนไพร – นครพนมู

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
ช่วงเช้า กิจกรรม งานฝีมือ กับกลุ่ม จักสาน งานผ้า เรียนรู้วิธีการย้อมผ้าโดยใช้สีจากเปลือกต้นไม้และใบไม้ สัมผัสกระบวนการทอผ้า การย้อมผ้าเพื่อทำของที่ระลึก และชมงาน แกะสลักไม้
กิจกรรมลงมือทำผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สบู่สมุนไพร
ช่วงเที่ยง รับประทานอาหาร
ช่วงบ่าย กิจกรรม ประคบสมุนไพร แช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพร นวดประคบ คอ บ่า ไหล่
เดินทางสู่จังหวัดนครพนม จุดชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำโขง และเทือกเขาหินปูนที่ตั้งอยู่ฝั่งแขวง คำม่วน สปป.ลาว ณ แลนด์มาร์ค พญาศรีสัตตนาคราช องค์พญานาคที่สร้างขึ้นจากความเชื่อ ความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขงของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ตลอดสองฝั่งโขง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกปักษ์รักษาผู้คนแถบลุ่มน้ำโขง
เย็น รับประทานอาหารเย็นในเขตอำเภอเมืองนครพนม
เดินทางสู่ท่าอากาศยานนครพนม
ราคาเริ่มต้นที่: 16,000 บาท สำหรับ 6-18 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

09-5212-3612
08-1047-4218

Photo/VDO Gallery