Youths

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง เจียด อ.เขมราฐ

จ.อุบลราชธานี
ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีแห่งนี้อาจจะไม่ได้เป็นสถานที่ที่ใครหลาย ๆ คนรู้จัก แต่หากคุณเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวสายอันซีนที่ไม่ชอบความซ้ำซากจำเจ คุณควรแพ็กกระเป๋าเพื่อเตรียมตัวเดินทางมาท่องดินแดนอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขงแห่งนี้กันเลย ถ้าคุณมาเยือนชุมชนนาแวงเจียดในช่วงเข้าพรรษาพอดี คุณจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรงดงามตามแรงศรัทธาที่ชาวบ้านร่วมใจกันหล่อเทียนและแกะสลักด้วยมือเพื่อนำไปถวายวัด และคุณยังสามารถแวะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์วัดภูถ้ำพระศิลาทอง แหล่งศึกษาทางโบราณคดีของชุมชนซึ่งรวบรวมเอาวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบได้ในแถบนี้มาจัดแสดงไว้ และถ้าหากคุณมาถึงชุมชนนาแวงเจียดทั้งที ก็ต้องไม่ลืมที่จะนุ่งผ้าซิ่นมัดหมี่ให้กลมกลืนไปกับวิถีของคนในชุมชน ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านของชุมชนนี้สามารถให้คุณเรียนรู้วิธีการทอผ้าได้ด้วยตัวเอง แถมยังสามารถสอนงานแกะสลักใบตอง ทำสบู่หมากหว้า ชาใบหม่อง และสอนคุณทำงานคราฟต์พวงกุญแจจากเศษผ้าเก๋ ๆ ได้อีกด้วย และอย่าลืมแวะชิมกล้วยตากแสงแรก ของดีประจำนาแวงเจียดที่ต้องใช้เวลาตากแดดนานถึง 8 รอบกว่าจะได้รสชาติที่อร่อยและหอมหวานจนเป็นที่ติดอกติดใจของใครหลาย ๆ คน

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
07.50 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (สนามบิน/โรงแรมที่พักในเมืองอุบลราชธานี)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ร้านมินตรา ก๋วยจั๊บญวน ร้านอาหารเวียดนามขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี
09.00 น. ออกเดินทางไปสักการะพระแก้วบุษราคัม พระเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอุบลราชธานี
ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม และสักการะศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นไปเรียนรู้ ความเป็นมาของจังหวัดอุบลราชธานีจากวัตถุโบราณ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
10.00 น. ออกเดินทางไปยังชุมชนเขมราฐ
12.00 น. เดินทางถึงชุมชนเขมราฐ พร้อมพิธีคล้องผ้าขาวม้าต้อนรับ เข้าบ้านพักโฮมสเตย์เก็บสัมภาระ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ชมพิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณของชุมชนเขมราฐ
13.45 น. สักการะพระเจ้าองค์แสน ณ วัดโพธิ์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแห่งเขมราฐ
14.00 น. ออกเดินทางไปยังหาดทรายสูง
14.30 น. ชมความงามของหาดทรายสูง หาดทรายขนาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
15.00 น. เดินทางถึงชุมชนบ้านลาดเจริญ ล่องเรือชมแม่น้ำโขง
16.00 น. เดินทางกลับโฮมสเตย์
16.30 น. อาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว
18.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00 น. สัมผัสวัฒนธรรมชาวพุทธ นุ่งผ้าซิ่นร่วมตักบาตร ณ วัดโพธิ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์
08.00 น. เรียนรู้กระบวนการถนอมอาหารและกิจกรรมของชุมชนเขมราฐ
  • การทำกล้วยตากแสงแรก ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเขมราฐ
  • แหนมใบมะยม
  • การแกะสลักผลไม้
  • ทำบายศรีปากชาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในชุมชน พร้อมของหวาน กล้วยตากแสงแรก
13.00 น. เรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอมือสื่อความหมายบนลายผ้า
  • การอิ้วฝ้าย
  • เข็นฝ้าย
  • ทำผ้าย้อมคราม
16.00 น. ปั่นจักรยานลัดเลาะริมแม่น้ำโขง สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนเขมราฐ
16.30 น. เรียนรู้ขั้นตอนการทำอาหารพื้นเมืองกับวิถีชีวิตของชุมชน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นจากเมนูที่ได้ลงมือทำเอง
19.00 น. สัมผัสถนนคนเดินเขมราฐ (**มีเฉพาะวันเสาร์)

วันที่ 3

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. อำลาชุมชน ออกเดินทางกลับ อำเภอเมือง อุบลราชธานี
10.00 น. แวะสักการะพระธาตุหนองบัวก่อนเดินทางกลับ
11.00 น. ส่งคณะเดินทางกลับที่จุดนัดพบ (สนามบิน/โรงแรมที่พักในเมืองอุบลราชธานี)
ราคาเริ่มต้นที่: 7,500 บาท สำหรับ 7-9 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

08-00737397

Photo/VDO Gallery