Youths

ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก อ.อ่าวลึก

จ.กระบี่
ย้อนกลับไปเมื่อหลายศตวรรษก่อน ในยุคที่ชาวจีนฮกเกี้ยนเริ่มอพยพย้ายถิ่นฐานหนีหนาวและความแร้นแค้นลงมาตามคาบสมุทรอินโดจีน จนมาถึงปลายด้ามขวานของประเทศไทยที่ฝั่งตะวันออก เป็นเวลาเดียวกับที่ชาวมุสลิมจากเมืองปะลิดของประเทศมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตก และชาวไทยพุทธเริ่มเดินทางลงมาจากด้านเหนือ พื้นที่ตรงนี้เองคือจุดกำเนิดของเรื่องเล่าแห่งอำเภอแหลมสัก ที่ในภายหลังเริ่มมีการแต่งงานข้ามหมู่บ้าน ข้ามเชื้อชาติ ข้ามศาสนา มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม ตามมาด้วยการไปมาหาสู่กันจนคุ้นชิน เกิดเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเลฝั่งอันดามัน ที่น่าค้นหาพอ ๆ กันกับไข่มุกแห่งอันดามันใต้ทะเลลึก พื้นที่จุดตัดทางด้านวัฒนธรรมที่เหล่าชาวบ้านทั้งสามวัฒนธรรมถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งแห่งนี้กอปรไปด้วยความหลากหลาย ทั้งในด้านความเชื่อ พื้นเพอาหารการกิน รวมไปถึงเครื่องนุ่งห่มและงานศิลปะ หากแต่ทั้งสามเชื้อชาติก็ต่างมีวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันได้มาเป็นเวลานานเกือบร้อยปีแล้ว ด้วยความที่ทั้งสามวัฒนธรรมต่างพึ่งพาอาศัยกัน จุดท่องเที่ยวสำคัญของแต่ละเชื้อชาติอย่างศาลเจ้าซกโป้ซี่เอ๋ยของชาวบาบ๋าย่าหยา หรือชาวไทยเชื้อสายจีน เลยอยู่ห่างเพียง 150-200 เมตรจากวัดมหาธาตุแหลมสัก และมัสยิดซอลาฮุดดีน ในระยะที่เดินยังไม่ทันเหนื่อยก็ถึงซะแล้ว จากที่นั่น ปราชญ์คนสำคัญในชุมชนจะพาคุณเดินทางกันต่อและนำทางลัดเลาะผ่านผืนป่าดิบชื้นเข้าไปด้านในบริเวณเขาช้างหมอบเพื่อทำกิจกรรมสุดพิเศษที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกฤดูกาล นั่นคือการนำรองเท้านารีเหลืองกระบี่ กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองที่กำลังใกล้สูญพันธุ์กลับคืนสู่ป่า พายเรือคายักชมป่าโกงกางและล่องเรือทะลุไปอุทยานทางทะเลอ่าวลึก เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงแท้ ๆ อาทิ การทำฟาร์มปลา ฟาร์มกุ้งมังกร การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ไปจนถึงการทำผ้าบาติกตามสไตล์ชาวเล และการประกอบอาหารอย่างข้าวคลุกกะปิและขนมจากมะพร้าวและใบจาก

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก: กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติกระบี่ – ชุมชนแหลมสัก

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็กอิน สายการบินไทย
08.00 น. ออกเดินทางสู่กระบี่
09.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติกระบี่ รถตู้รอรับ ออกเดินทางสู่ชุมชนแหลมสัก
10.30 น. สนุกกับกิจกรรม ณ “ชุมชนแหลมสัก”

 • Thai Cooking Class สไตล์บาบ๋า
 • รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย สนุกกับกิจกรรม

 • เพนต์ผ้าบาติก
 • ทำกระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ
เย็น รับประทานอาหารเย็น
พักผ่อน ณ บุหลัน อันดา บาบ๋า รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่สอง: ชุมชนแหลมสัก – เจดีย์วัดแหลมสัก – มัสยิดบ้านหัวแหลม – ศาลเจ้าซกโป้ซีเอี๋ย

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ตื่นรับอรุณด้วยความสดชื่นยามเช้า
ชมวิวทะเลพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
รับประทานอาหารเช้า
สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนแหลมสัก

 • ชมป่าโกงกาง เรียนรู้เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของป่า
 • ล่องเรือชมภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ตามถ้ำ
 • ชมวิถีชีวิตชาวเล
 • ชมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
 • รับประทานอาหารกลางวัน ข้าวคลุกกะปิ และน้ำผลไม้ บนแพ
บ่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น. สนุกกับกิจกรรมเรียนรู้ ณ ชุมชนแหลมสัก

 • Cooking Class เรียนรู้การทำขนมท้องถิ่น ขนมจากใจ
เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักผ่อน ณ บุหลัน อันดา บาบ๋า รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่สาม: ชุมชนแหลมสัก – ท่าปอมคลองสองน้ำ – วัดถ้ำเสือ – สนามบินนานาชาติกระบี่ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ตื่นนอนรับอรุณด้วยความสดชื่นยามเช้า
รับประทานอาหารเช้า
สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนแหลมสัก

 • กิจกรรม CSR ปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า
 • กิจกรรม CSR ปลูกต้นจาก
 • รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ออกเดินทางสู่ ท่าปอมคลองสองน้ำ มหัศจรรย์แห่งสายน้ำและผืนป่า Walkway มีต้นน้ำเป็นน้ำผุด บนเขาช่องพระแก้ว ปลายทางของคลองนี้จะออกสู่ทะเลอันดามัน ในยามที่น้ำทะเลลง น้ำจืดจากคลองจะไหลลงสู่ทะเลเป็นคลองน้ำจืด น้ำในคลองจะใสราวกระจก มีสีเขียวอมฟ้า
ออกเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริกไปเพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรมมาอาศัยอยู่ตามถ้ำ และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นวัดในเวลาต่อมา
18.00 น. เข้าสู่สนามบินกระบี่ เคาน์เตอร์เช็กอิน สายการบินไทย
19.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ราคาเริ่มต้นที่: 9,100 บาท สำหรับ 20 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

08-99978915

Photo/VDO Gallery