Youths

ชุมชนลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว

จ.อุตรดิตถ์
ชุมชนลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว เป็นชุมชนเล็ก ๆ มี 7 หมู่บ้าน ประชากรก่อนตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอตรอน มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน คนในชุมชน 4 หมู่บ้าน เป็นคนเชื้อสายลาวเวียงอพยพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มีประเพณีวัฒนธรรม และความเป็นเอกลักษณ์ได้แก่ การแต่งการจะมีชุดฟอร์มทั้งชายและหญิง แต่งในวันสำคัญๆ ของชุมชน มีวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นที่ติดตัวและถ่ายถอดจนถึงปัจจุบัน คือ อั่วบักเผ็ก แจ่วเอาะ แกงโอ๊ะเอ๊ะ เป็นต้น มีกิจกรรมประเพณีที่เป็นไฮไลต์ การตักบาตรหาบจังหันในตอนเช้า ถนนสายวัฒนธรรมและในชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว อีกหลากหลาย รวมถึงที่พักโฮมสเตย์สำหรับท่านที่ต้องการนอนที่ชุมชน

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เดินทางยังชุมชนลาวเวียงหาดสองแคว
ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในแบบฉบับของชุมชน เวลคัมดริงก์ – น้ำสมุนไพร – ขนมไทยพื้นบ้าน ณ บ้านโฮมสเตย์หาดสองแคว พร้อมกับไปไหว้ศาลเจ้าพ่อประจำหมู่บ้าน
เรียนรู้ ลิ้มรส มนต์เสน่ห์อาหารชาววังลางเวียง “อั่วบักเผ็ด”
ทานอาหารกลางวัน แบบพื้นบ้านลาวเวียง
บ่าย สืบสานตำนาน กิจกรรมทำสาแหรกจิ๋ว ของคุณลุงสมานที่มีหนึ่งเดียว
เรียนรู้มัดย้อมแบบง่าย ๆ สไตล์ลาวเวียง
เดินทางสู่วัดบ้านแก่งใต้ สักการะ… อะเมซิ่งพระอกแตก เดินเที่ยว ถ่ายภาพ สะพานสลิงข้ามลำน่านน่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ บ้านพักโฮมสเตย์
เย็น ย่างเลาะ เซาะกิน เลาะเบิ่ง ถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียง

วันที่ 2

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ตื่นเช้า ๆ แบบสโลว์ไลฟ์ ในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม..ตักบาตรหาบจังหัน ไปทำบุญที่วัดหาดสองแคว
รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์
เรียนปักกระเป๋าผ้าด้นมือ ออกแบบลวดลายตามใจชอบ
เรียนรู้ไผ่เศรษฐกิจซางหม่น ชิมชาจากใบไผ่และสานปลาตะเพียนจากไม้ไผ่
ทานอาหารกลางวัน บรรยากาศสวนไผ่ ติดริมน้ำน่าน (พร้อมเดินทางกลับ ด้วยความปลอดภัย สวัสดี)
ราคาเริ่มต้นที่: 1,400 บาท/ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

087-8455220

Photo/VDO Gallery