Youths

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชนเผ่าไทกวนบ้านนาถ่อน อ.ธาตุพนม

จ.นครพนม
ถ้าคุณไม่ได้ไปไหนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เราอยากชวนคุณลองแวะมาทำตัวเป็นชาวอีสานกับชาวบ้านนาถ่อนดูสักครั้ง เพราะนอกจากจะมีการการันตีด้วยรางวัลท่องเที่ยวชุมชนระดับดีเด่นแล้ว คุณยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าไทกวนโบราณที่ยังคงไว้ซึ่งประเพณีและความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เช่น ประเพณีบุญฮีตสิบสอง รำผีหมอ และประเพณีเลี้ยงแสง ที่หาดูได้ยากและมีที่ชุมชนบ้านนาถ่อนที่เดียวเท่านั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทกวนยังฝังรากลึกไปถึงสามอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในชุมชนจนเกิดเป็นคำขวัญติดปากของคนท้องถิ่นว่า ‘เสร็จนา หญิงทอผ้า ชายตีเหล็ก’ ซึ่งหมายถึงการลงแขกดำนา ทอผ้า และตีเหล็ก ซึ่งนักท่องเที่ยวสายอนุรักษ์เช่นคุณควรได้มาเห็นกับสองตาตัวเอง เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงของชาวนาถ่อนให้ลึกถึงแก่น ส่วนสปาเกลือตำรับพื้นบ้านก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง รวมถึงการเรียนรู้การทำจักสานเครื่องมือประมง ไร่นาสวนผสม และเรียนรู้การถนอมอาหารอย่างหนังเค็ม ก็เป็นอีกหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจไม่น้อย

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก: ยินดีต้อนรับสู่มหานครศักดิ์สิทธิ์ ถิ่นตำนานอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์แหล่งลุ่มแม่น้ำโขง

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
ช่วงเช้า เดินทางออกจากสนามบินนครพนม เข้าสู่เขตเมืองนครพนม แวะชมทิวทัศน์อันงดงาม ของเทือกเขาหินปูนที่ตั้งอยู่ฝั่ง สปป. ลาว ณ แลนด์มาร์กพญาศรีสัตตนาคราช แล้วนำท่านนั่งรถเลียบริมแม่น้ำโขงชมตัวเมืองนครพนมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
เที่ยง อาหารอีสาน ไก่ย่างรสเด็ดในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ณ ร้านสามอนงค์
ช่วงบ่าย เดินทางสู่ชุมชนชนเผ่าไทกวนบ้านนาถ่อน ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม

 • พบกับการต้อนรับอันอบอุ่นจากชาวชุมชนบ้านนาถ่อน ณ ศาลปู่ตาแสง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณของชุมชนอันเป็นที่นับถือของชาวบ้านนาถ่อน
 • แนะนำ พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง เจ้าของโฮมสเตย์ และทำความรู้จักวิถีชีวิตเจ้าของบ้าน
 • เข้าที่พักโฮมสเตย์เก็บสัมภาระ
 • ปั่น หรือซ้อนท้ายจักรยาน หรือนั่งแว้นเต่าพ่วงข้างนั่ง 3 เที่ยวชมรอบชุมชน
 • รับประทานอาหารเย็น
 • “กินเข่าแลงแล้ว ฟังผู้เฒ่าเล่านิทานก้อม พญาพื้นบ้านอีสานก่อนนอน”

วันที่สอง: ชมการตีเหล็ก วิถีชนเผ่าไทกวนโบราณบ้านนาถ่อน – กิจกรรมปั่นเที่ยว 3 ดง – กิจกรรม CSR

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
ช่วงเช้า ชม เรียนรู้ และทดลองการตีเหล็กแบบโบราณ แล้วพาชมกระบวนการตีเหล็กสมัยใหม่

 • ชมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการตีเหล็ก และปั่น (หรือนั่งรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง) เที่ยว 3 ดง ชมวิถีผ้าขาวม้า บ้านดงยอ (ดงที่ 1)
เที่ยง กินข้าวป่ามื้อเที่ยงที่ป่าชุมชน
ช่วงบ่าย ปั่นสู่ บ้านดงก้อม (ดงที่ 2)

 • ชมวิถีทอผ้าถุงมัดหมี่โบราณ และงานจักสาน จากนั้นปั่นไปสนุกรู้สืบสานตำนานต้มเกลือสินเธาว์บ่อมะเฮน ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ณ บ้านดงป่ายูง (ดงที่ 3)
 • ร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกยางนา (ใส่ถ่านไบโอชาร์ เพาะเชื้อเห็ดใส่ต้นกล้า) เพิ่มผืนป่าให้ชุมชน
เย็น อาหารเย็นเมนูไทกวนรสเด็ดแซ่บสุดใจ (ต้มไก่ลาดใบหมากขามอ่อน/แจ๋วแมงแคง/อ่อมขี้เหล็ก/ปิ้งกบ และหมกฮวก)

วันที่สาม: นึ่งข้าวใส่บาตร ถวายจังหัน – ล่องเรือสัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน – เที่ยวสวนเมล่อนริมโขง – พระธาตุพนม

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
ช่วงเช้า เรียนรู้กระบวนการนึ่งข้าวเหนียวด้วยเตาไฟไม้ฟืนแบบโบราณ การไสว้ ข้าวสำหรับใส่บาตรพระ และเรียนรู้เทคนิคการไสว้ ข้าวเหนียวให้เย็นเวลาทานแล้วนุ่มหอมชวนกิน

 • ใส่บาตรไปถวายจังหันพระ แล้วทานอาหารเช้าพาถอยพระ (รับประทานอาหารเช้า)
 • ล่องเรือ ย้อนตำนานการย้ายถิ่นฐาน ย้ายเมืองมรุกขนครขึ้นเหนือ และลำน้ำสายห้วยบังฮวกเป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายขึ้นเหนือของชาวไทกวน ชมวิถีชีวิตสองฝั่งลำน้ำบังฮวกจนถึงท่าแพจุดชมวิวซ้งกกยาง
เที่ยง รับประทานอาหารบนเรือ/บนแพ/ในสวนริมน้ำ

 • สนุกรู้วิถีประมงชนเผ่าโบราณ “ตึกกระดุ้งใหญ่ สระหลุมแจนา ใส่เบ็ด ใส่มอง หว่านแหหาปลา ปิ้งปลากินซุม ดีดพิณ เป่าแคน ม่วนซื่นแคมห้วยก่อนเมือเฮือน ม่วนคักอีหลีเด้อ”
ช่วงบ่าย พาเลาะริมโขง ตะลุยสวนเมลอน สนุกกับการทำผลิตภัณฑ์ของฝากชุมชนน้ำเมล่อน น้ำลิ้นจี่ และน้ำมะม่วง เป็นต้น
เดินทางสู่พระธาตุพนม พระธาตุสำคัญล้ำค่ามรดกทางวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์แดนดินถิ่นอีสาน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดสุนทรี (SunTree Art & Culture Market)
เดินทางสู่ท่าอากาศยานนครพนม
ราคาเริ่มต้นที่: 12,500 บาท สำหรับ 19-40 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

09-8618-8024
09-9985-8085

Photo/VDO Gallery