Youths

ชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก อ. พรหมคีรี

จ.นครศรีธรรมราช
หลายคนอาจรู้จักเทือกเขาหลวงในชื่อเทือกเขานครศรีธรรมราช ตามที่เรียนมาในตำราวิชาภูมิศาสตร์ แต่สำหรับชาวพรหมโลก เขาหลวงคือเทือกเขาแห่งชีวิตที่อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและผลหมากรากไม้นานาชนิด ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนที่นี่ให้อิ่มท้อง มีรายได้ และมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน ใกล้กันกับน้ำตกพรหมโลกเป็นที่ตั้งของสวนสมรม อันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติที่เปิดให้ชาวบ้านสามารถเข้ามาประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ ทุเรียน เงาะ และมังคุด ซึ่งคุณสามารถแวะเก็บผลไม้สด ๆ จากต้นมาลองชิมได้เลย หรือจะเก็บแล้วนำไปทำอาหารสูตรท้องถิ่นอย่างแกงเหลืองมังคุดคัดกับเชฟประจำชุมชนของที่นี่ดูก็ได้ และถ้าคุณบังเอิญแวะมาที่สวนผลไม้แถบนี้ในช่วงกันยายน-ตุลาคม นั่นเป็นช่วงเวลาเหมาะเจาะของฤดูกาลเก็บลูกประ ผลไม้มหัศจรรย์ที่ในหนึ่งปีจะเก็บได้แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้น ส่วนใครที่สนใจศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแบบภาคใต้ขนานแท้ คุณก็สามารถเข้าคอร์สเรียนรำมโนราห์ขั้นพื้นฐาน เรียนรู้การทำผ้าบาติก ร้อยลูกปัดมโนราห์ และเรียนรู้การทำขนมลาที่ใช้สำหรับถวายพระสงฆ์ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ พร้อมร่วมพิธีบุญสารทกับชาวบ้านด้วยเลยก็ได้

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
12.30 น. พบกัน ณ จุดนัดพบ (สนามบิน/โรงแรมที่พักในเมือง/แหล่งท่องเที่ยว)
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านโกปี๊ ร้านอาหารอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงอันโด่งดังของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มอันหลากหลาย เช่น กาแฟโกปี๊ บะกุ๊ดเต๋ และติ่มซำ
14.00 น. ฟังเรื่องราวและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างเยี่ยมชมศาลหลักเมืองและกำแพงเมือง พร้อมทั้งแวะสักการบูชา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนี้
15.30 น. ร่วมเรียนรู้ประวัติความเป็นมา ความหลากหลาย การเชิด เครื่องดนตรี และกระบวนการทำหนังตะลุง ศิลปะพื้นบ้านของคนใต้ที่มีความงดงามและโดดเด่นต่างจากภาคอื่น ๆ
17.00 น. เดินทางเข้าสู่ ชุมชนพรหมโลก ชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทั้งน้ำตก ป่า และภูเขา จึงทำให้มีความหลากหลายทางอาหาร อาทิ ผลไม้นานาชนิด สมุนไพรพื้นบ้าน และพืชผักท้องถิ่น ที่นำมาประกอบอาหารให้มีรสเลิศและปลอดภัยน่ารับประทาน
18.00 น. เดินทางถึงชุมชน รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพ่อ ๆ แม่ ๆ ในชุมชน พร้อมทั้งฟังเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนพรหมโลก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์
08.00 น.
  • ขึ้นรถแดง รถโดยสารประจำชุมชน ร่วมผจญภัยเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานเขาหลวง เพื่อเรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของเขาหลวงที่เป็นทั้งต้นน้ำและแหล่งรวมทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ไว้มากมาย
  • เยี่ยมชมสวนสมรมเพื่อเรียนรู้การปลูกพืชผักผลไม้ในป่าของชุมชน อาทิ ต้นลูกประ ต้นมังคุด และต้นทุเรียน
  • ร่วมกันเก็บพืชผลระหว่างทางเพื่อนำมาประกอบอาหารมื้อกลางวัน (ผักต่าง ๆ)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันพื้นบ้าน ณ ริมลำธาร และเล่นน้ำตกพรหมโลกตามอัธยาศัย
14.00 น. สนุกกับกิจกรรมทำผ้าบาติกจากสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกอย่างหนึ่งที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ
16.00 น. ปั่นจักรยานเที่ยวชมชุมชนโดยรอบ และแวะวังปลาแงะ ตื่นตากับความอลังการของปลาที่แหวกว่ายอาบแสงอาทิตย์ในยามเย็น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นพื้นบ้าน (บ้านแม่กุหลาบ)

วันที่ 3

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์
08.00 น. ออกเดินทางไปฟาร์มเห็ด อีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านในชุมชน ที่มีความน่าสนใจ ร่วมเรียนรู้กระบวนการเพาะเห็ด พร้อมทั้งนำเห็ดที่เก็บมาทำเป็นข้าวกล่องสำหรับนำไปทานที่สนามบินก่อนขึ้นเครื่อง
10.30 น. อำลาชุมชน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ราคาเริ่มต้นที่: 7,100 บาท สำหรับ 7-9 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

08-10819150

Photo/VDO Gallery