Youths

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย อ.บางบาล

จ.พระนครศรีอยุธยา
ถ้าการย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนในยุคที่กรุงศรีอยุธยายังไม่แตกนั้นยากเกินไปสำหรับคุณ เรามีวิธีง่ายกว่านั้นในการกลับไปสัมผัสกรุงศรีอยุธยาในแบบดั้งเดิม โดยไม่ต้องใช้เครื่องย้อนเวลาแต่อย่างใด หากคุณมีเวลา คุณสามารถทำความรู้จักกับอยุธยาแบบออริจินัลได้ที่ชุมชนไทรน้อย ชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ แค่ไม่ถึง 2 ชั่วโมงเท่านั้น ไหน ๆ ก็มาถึงเมืองหลวงเก่าอย่างอยุธยาทั้งทีแล้ว คงจะน่าเสียดายหากคุณไม่ได้ลองพาตัวเองย้อนไปสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่สมัยเมื่อหลายร้อยปีก่อนอย่างการเรียนรู้การทำขนมไทยมงคล 9 ชนิด เรียนรู้การทำอิฐมอญ และเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบนายขนมต้มจากครูมวยที่ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากต้นตำรับขนานแท้ สำหรับนักท่องเที่ยวสายชิล กิจกรรมสันทนาการในโฮมสเตย์ของชุมชนไทรน้อยมาพร้อมความแปลกใหม่ที่โฮมสเตย์อื่นให้คุณไม่ได้แน่นอน เริ่มจากการปั่นจักรยานลัดเลาะไปตามสวนผลไม้ปลอดสารพิษของชาวบ้าน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเล่น และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาหาความรู้สืบต่อกันไป สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากที่นี่: ใครที่ชอบอะไรย้อนยุคหน่อยก็สามารถไปเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของช่างฝีมือยุคกรุงศรีฯ ในการทำอิฐมอญ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบต้นตำรับ รวมถึงขนมมงคลโบราณสูตรชาววัง ส่วนใครที่ชอบอะไรสมัยใหม่ก็มีให้เลือกเรียนรู้การเกษตรพอเพียงตามรอยรัชกาลที่ 9 การทำยาหม่องไพลและกะลานวดเท้า รวมถึงเที่ยวชมสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่ควรค่าอย่างยิ่งต่อการรักษาสืบต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก: กรุงเทพฯ – ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านไทรน้อย

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่จุดนัดพบ
08.30 น. ออกเดินทางสู่ ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านไทรน้อย
10.30 น. เดินทางถึง ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านไทรน้อย

 • เจ้าบ้านต้อนรับ บรรยายสรุปถึงความเป็นมาของชุมชน พร้อมแจ้งโปรแกรมการนำชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
 • รับประทานอาหารว่างเป็นผลไม้ตามฤดูกาลและดื่มน้ำสมุนไพร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เรียนรู้การทำขนมไทยมงคล 9 อย่าง แห่งกรุงศรีอยุธยา ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนมไทยให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป
14.30 น. รับประทานอาหารว่าง ขนมไทย น้ำสมุนไพร น้ำดื่ม
15.00 น. ชมและสัมผัสการนำกะลามะพร้าวมาทำที่นวดฝ่าเท้าเพื่อรักษาและบำบัดโรคต่าง ๆ มากมาย พร้อมกับ การทดลองปฏิบัติเพื่อการบำบัดโรคด้วยตนเอง
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ตำรับชาวบ้าน อาหารโบราณ เช่น แกงส้มผักบุ้ง น้ำพริก ปลาร้าผัดหมี่ แกงบอน ต้มยำปลา ผัดผักสมุนไพร แกงไก่หน่อไม้สับ แถมท้ายด้วยขนมไทยมงคล 9 อย่าง แห่งกรุงศรีอยุธยา
พักผ่อน ณ โอมสเตย์ไทรน้อย หรือเทียบเท่า

วันที่สอง: ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านไทรน้อย

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00 น. ตื่นนอนรับอรุณด้วยความสดชื่นยามเช้า

 • ตักบาตรพระสงฆ์บิณฑบาตหน้าบ้านโฮมสเตย์
 • ชมและสัมผัสการทำอิฐมอญด้วยมือ วิถีเดิม ๆ สมัยกรุงศรีอยุธยา
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ด้วยอาหารพื้นบ้าน (กาแฟ โอวัลติน น้ำเต้าหู้ ข้าวต้มหมู, ไก่, ปลา)
08.30 น. สนุกกับกิจกรรม

 • ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนบ้านไทรน้อย
 • เรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้มงคลและการขยายพันธุ์มะนาวพันธุ์ต่าง ๆ
 • ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ และชมโบราณสถานโบสถ์มหาอุตย์ สถาปัตยกรรมมอญ สมัยกรุงศรีอยุธยา
 • เยี่ยมชมและสัมผัสอาชีพการปลูกข้าวโพด ที่มีผลผลิตตลอดทั้งปี การปลูกกล้วยหอมทอง ที่สวยงาม หอมหวานนุ่ม
 • เยี่ยมชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทยในชุมชนบ้านไทรน้อยตลอดเส้นทาง
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านค้าในชุมชน ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ ผัดไทย
บ่าย สนุกกับกิจกรรม

 • เรียนรู้การทำยาหม่องสมุนไพร
 • เรียนรู้การทำหมี่กรอบโบราณ
เย็น รับประทานอาหารเย็น พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชุมชน
พักผ่อน ณ โฮมสเตย์ไทรน้อย หรือเทียบเท่า

วันที่สาม: ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านไทรน้อย – วังช้างอยุธยา แล เพนียด – พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น ‘เกริก ยุ้นพันธ์’ – ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ – วัดภูเขาทอง – กรุงเทพฯ

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หน้าบ้าน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. สนุกกับกิจกรรม

 • ปั่นจักรยานไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
 • เที่ยวชมวิถีชาวบ้าน
 • เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ก๋วยเตี๋ยวในชุมชน)
13.00 น. ออกเดินทางสู่ วังช้างอยุธยา แล เพนียด
13.30 น. เดินทางถึง วังช้างอยุธยา แล เพนียด เดิมชื่อว่า ปางช้างอยุธยา แล เพนียด ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของและสถานที่ วังช้างอยุธยา แล เพนียด มีการอนุรักษ์และสืบสานสายพันธ์ช้างไทยให้ยั่งยืน มีการจัดระบบ ระเบียบการเลี้ยงช้างที่ได้มาตรฐาน และเริ่มโครงการสืบสานสายพันธุ์ช้าง (วิวาห์ช้าง) เป็นครั้งแรกในโลก ซึ่งประสบความสำเร็จโดยปัจจุบันมีลูกช้างที่เกิดที่เพนียดหลวงเป็นจำนวนมาก
14.15 น. ออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น ‘เกริก ยุ้นพันธ์’
14.30 น. เดินทางถึง พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น ‘เกริก ยุ้นพันธ์’ สะสมและรวบรวมของเล่นดี ๆ ระดับโลกไว้มากมายทั้งของเล่นที่มีอายุนับร้อย ๆ ปี ไปจนถึงของเล่น ยุคปัจจุบัน ของเล่นไทยและของเล่นจากต่างประเทศ รวมถึงของเล่นสังกะสีจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นยุคทองของของเล่น
15.15 น. ออกเดินทางสู่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
15.30 น. เดินทางถึง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ หรือบ้านของพ่อ คือชื่อเรียกสั้น ๆ ที่เข้าใจง่ายของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ เกิดขึ้นจากนายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ประธานศูนย์ฯ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แก่คนทั่วไป ให้ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
ชม วัดภูเขาทอง สถาปนาในรัชสมัยพระราเมศวร หรือสมัยต้นอยุธยา
17.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ราคาเริ่มต้นที่: 6,300 บาท สำหรับ 20 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

08-19465457

Photo/VDO Gallery