Youths

ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย อ.เมือง

จ.สุโขทัย
หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงไม่ได้เป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวิทยาการและอารยธรรมโบราณของอาณาจักรสุโขทัยเมื่อราว 700 ปีก่อนเท่านั้น หากแต่ยังหลงเหลือรากเหง้าทางศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม และประเพณีที่เรายังคงสามารถมองเห็นและได้กลิ่นจาง ๆ ของประวัติศาสตร์เหล่านี้ผ่านวิถีชีวิตของคนในชุมชนเก่าได้ด้วยเช่นกัน หากคุณอยากสัมผัสความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยเมื่อหลายร้อยปีก่อนโดยไม่ต้องนั่งเครื่องไทม์แมชชีนย้อนกลับไป คุณเพียงแค่หาเวลาว่างในวันหยุดแวะมาที่ชุมชนเก่าจังหวัดสุโขทัย ที่การทำเครื่องสังคโลก นกคุ้มจากไม้สักแกะสลัก พระพุทธรูปไม้ และขนมพื้นบ้านอย่างข้าวแตกงา ยังคงเป็นเรื่องปกติของที่นี่ สามารถหาดู ชิม และซื้อได้ทั่วไปแบบไม่ต้องย้อนตัวเองกลับไปยุคพ่อขุนราม อีกทั้งการรำกลองยาว ระบำสุโขทัย และการละเล่นจากพม่ายังคงเป็นสิ่งที่ชาวบ้านรู้จักและสืบทอดต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งคุณสามารถพูดคุยกับชาวบ้านและปราชญ์ชุมชนเพื่อชวนคุยเรื่องประเพณีโบราณเหล่านี้ได้ การมาเที่ยวที่นี่เลยเปรียบเหมือนการศึกษาประวัติศาสตร์และเรียนรู้ประเพณีของชาวสุโขทัยไปในตัวแบบไม่ต้องอ่านหนังสือโบราณคดีหรือใช้เครื่องย้อนเวลาแต่อย่างใด

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
09.30 น. พบกัน ณ จุดนัดพบ บริเวณทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
10.00 น. มาถึงเมืองเก่าสุโขทัยแล้ว ไม่ควรพลาดที่จะปั่นจักรยานรอบ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชมความสวยงามของโบราณสถานอันสวยงามที่รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่อันร่มรื่น เพลิดเพลินกับการปั่นจักรยานชมทัศนียภาพสองข้างทาง
  • ฟังประวัติศาสตร์ผ่านโบราณสถาน เช่น วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย วัดตระพังเงิน วัดสระศรี
  • กราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันพื้นบ้านแบบปิ่นโต ใต้ต้นโพธิ์เกาะกลางน้ำ ณ วัดตระพังทอง
13.00 น. สนุกกับวิถีชุมชนอย่างลึกซึ้ง ที่เมืองเก่าสุโขทัย เรียนรู้วิถี และสัมผัสภูมิปัญญาการทำพระพิมพ์เมืองเก่า ณ บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ รู้จักรูปแบบของพระพุทธศิลป์สุโขทัยในแบบต่าง ๆ แบบเจาะลึก พร้อมลงมือเตรียมดินและพิมพ์พระ/เรียนรู้เทคนิคการเผา เพื่อให้ได้พระพิมพ์ดินเผาเนื้อแกร่งที่สมบูรณ์
15.00 น. เรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผา ณ อุษาสังคโลก จากร่องรอยในอดีตที่พบซากถ้วยชามสังคโลกจำนวนมาก และลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่น รูปปลาคู่ หรือปลากา (รูปร่างคล้ายปลาตะเพียน) ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในสมัยนั้น ทำให้มีบ้านเรือนที่ต้องการสืบทอดการปั้นเครื่องปั้นดินเผาอย่างแพร่หลายในพื้นที่ของเมืองเก่าสุโขทัย
  • ลงมือเขียนลายสังคโลกบนถ้วยชามสังคโลกด้วยตนเอง
16.00 น. กลับเข้าบ้านพักโฮมสเตย์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นด้วยเมนูพื้นบ้าน ณ บ้านพักโฮมสเตย์

วันที่ 2

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00 น. สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วยการเดินจับจ่ายซื้อของพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศตลาดเช้าชุมชนวัดตระพังทอง และร่วมกันตักบาตรสะพานบุญ วัดตระพังทอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์
09.00 น. ออกเดินทางไปเที่ยวรอบ ๆ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยต่อ ชมเตาทุเรียงโบราณ เป็นเตาเผาสังคโลก เครื่องปั้นดินเผาที่พบบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นประเภทถ้วยชาม มีขนาดใหญ่ น้ำยาเคลือบขุ่น สีเทาแกมเหลือง มีลายเขียนสีดำ ส่วนใหญ่ทำเป็นรูปดอกไม้ ปลา และจักร ซึ่งพบอยู่บริเวณคันดินรอบวัดพระพายหลวง ที่ยังทิ้งร่องรอยไว้ได้ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและเรียนรู้
10.00 น. เดินทางไปวัดศรีชุม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ มีนามว่า “พระอจนะ” สัมผัสความอลังการ และความสวยงามขององค์พระอจนะ
  • ตามหาคำตอบของตำนานพระพุทธรูปพูดได้
  • เรียนรู้การสานปลาตะเพียน และกระทงใบลาน โดยผู้เชี่ยวชาญ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และทดลองทำ “ข้าวเปิ๊บ” เมนูอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อของชุมชนนาต้นจั่น
13.00 น. เรียนรู้การทำนกคุ้มแกะสลัก ณ ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมไม้แกะสลัก บ้านนกคุ้ม ซึ่งเป็นสิ่งมงคล คุ้มครองทรัพย์สิน และบ้านเรือนให้ร่มเย็นเป็นสุข มาเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวเมืองเก่า พร้อมลงมือตอกลายไม้ด้วยตนเอง
  • รู้จักประวัติความเป็นมา และความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
  • เรียนรู้การแกะสลักไม้สัก จนกลายมาเป็นนกคุ้ม
  • เรียนรู้ตอกลายบนตัวนกคุ้มกับช่างผู้เชี่ยวชาญ
15.00 น. กลับเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. นำกระทงใบลาน ที่ลงมือทำด้วยตนเองมาลอยบริเวณสระน้ำวัดตระพังทอง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์ และเช็กเอาต์
09.00 น. อำลาชุมชน และออกเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก
10.00 น. แวะกราบสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
พระพุทธชินราชเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก หากได้มีโอกาสมาที่จังหวัดนี้แล้วต้องไม่พลาดที่จะมาไหว้ขอพรจากท่าน ซึ่งพระพุทธชินราชได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามที่สุดองค์หนึ่ง
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ราคาเริ่มต้นที่: 8,500 บาท สำหรับ 7-9 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

08-0116-4141

Photo/VDO Gallery