Youths

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี
หากคุณมีความสนใจในเรื่องโบราณคดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คุณคงคุ้นเคยกับเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง อันเป็นวัตถุโบราณเลื่องชื่อที่แสดงให้เห็นถึงหลักฐานของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณนี้เมื่อกว่า 5,000 ปีก่อน จนถึงขั้นได้รับการจดทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี พ.ศ. 2535 นอกจากการตั้งไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาความเป็นมาของอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ให้มากขึ้นแล้ว ปราชญ์ชุมชนของที่นี่ก็ไม่ได้ปล่อยให้เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นแค่วัตถุโบราณธรรมดาทั่วไป แต่มีการต่อยอดนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คุณสามารถซื้อเป็นของที่ระลึกหรือจะลงเรียนคอร์สเวิร์กชอปปั้นหม้อและเขียนลายไหบ้านเชียงได้แบบเป็นส่วนตัว และยังสามารถทดลองเรียนรู้งานหัตถกรรมสไตล์บ้านเชียงอย่างอื่น อาทิ การทอฝ้าย การย้อมคราม ทำเครื่องจักสาน และชมฟ้อนรำไทยพวนอันงดงามได้ที่ชุมชนแห่งนี้เช่นกัน

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
09.25 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (สนามบิน/โรงแรมที่พัก/แหล่งท่องเที่ยวในเมืองอุดรธานี)
10.30 น. เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ฟังเรื่องราวและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานี จากนั้นแวะไปเยี่ยมชมศาลหลักเมือง สถานที่ที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมความเคารพและความศรัทธาของชาวอุดร ซึ่งผู้ใดที่ได้มาที่จังหวัดอุดรธานีควรมาสักการะสักครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน VT Namnueng ร้านอาหาร สไตล์เวียดนามขึ้นชื่อในจังหวัดอุดรธานี
12.30 น. เดินทางไปยังศาลเจ้าปู่-ย่า เมืองอุดร เพื่อสักการะเจ้าปู่-ย่า, เยี่ยมชมสถาปัตยกรรม และการจัดสวนแบบจีน พร้อมทั้งชมนิทรรศการเกี่ยวกับคนจีนที่เดินทางมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442 จนถึงปัจจุบัน
13.30 น. มุ่งหน้าสู่พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าภูก้อน
15.00 น. เดินทางถึงวัดป่าภูก้อน ซึ่งเป็นวัดป่าที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และขุนเขา ตัววิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภายในถูกตกแต่อย่างวิจิตรตระการตาสวยงาม และแฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า
16.30 น. เดินทางกลับเข้าเมืองอุดรธานี
18.00 น. เดินทางถึงเมืองอุดรและเช็กอินเข้าที่พักโรงแรมพาราไดซ์
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านแม่หยา ร้านอาหารเก่าแก่ของเมืองอุดรฯ ที่ขายมาตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม ในร้านมีเมนูแนะนำมากมายหลากหลายชาติให้ได้ลองชิม
19.00 น. เช็กอินเข้าที่พักโรงแรมพาราไดซ์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00 น. เช็กเอาต์ออกจากที่พักและมุ่งหน้าไปทะเลบัวแดง
06.30 น. เดินทางถึงทะเลบัวแดง กิจกรรมล่องเรือชมความสวยงามของทุ่งบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี
07.00 น. เดินทางไปชุมชนบ้านเชียง
08.00 น. เดินทางถึงชุมชนบ้านเชียง และรับประทานอาหารเช้าที่เฮือนกำนัน โฮมสเตย์
09.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง และหลุมขุดค้นวัตถุโบราณ แหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวไทพวน ชุมชนบ้านเชียง
11.30 น. เดินทางไปยังกลุ่มจักสาน และนั่งล้อมวงรับประทานอาหารกลางวันที่กลุ่มจักสาน
13.00 น. เรียนรู้งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ณ กลุ่มจักสาน
14.30 น. เยี่ยมชมกระบวนการทอผ้าฝ้าย และการทำผ้ามัดย้อม
15.45 น. ออกเดินทางต่อไปยังกลุ่มปั้นหม้อเขียนไห ชมการสาธิตปั้นหม้อ และ Work Shop เพนต์ไห (เพนต์เสร็จเก็บกลับบ้านเป็นของที่ระลึก)
16.45 น. เดินทางเข้าเช็กอินโฮมสเตย์ที่พัก
17.00 น. ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างเป็นทางการ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นพร้อมเจ้าบ้าน

วันที่ 3

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00 น. ใส่บาตรข้าวเหนียว หน้าโฮมสเตย์ที่พัก
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์
08.00 น. ทำธุระส่วนตัว เช็กเอาต์ออกจากที่พัก และเดินทางไปยังวัดป่าดงไร
08.30 น. ถึงวัดป่าดงไร่ (วัดสันติวนาราม) เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมร่วมสมัย และสักการะพระพุทธรูปภายในอุโบสถ บัวกลางน้ำ
09.30 น. อำลาชุมชน และออกเดินทางไปยังวังนาคินทร์ คำชะโนด
10.30 น. ถึงวังนาคินทร์ คำชะโนด ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อท้องถิ่น และเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมป่าคำชะโนด และสักการะปู่ศรีสุทโธ และย่าศรีประทุมมาเพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00 น. ออกจากคำชะโนด
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านครัวคุณยายอาหาร อีสานบ้านดุง
13.30 น. ออกจากร้านอาหารมุ่งหน้าสู่เมืองอุดรธานี
15.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เช็กอินที่เคาน์เตอร์เช็กอินแอร์เอเชีย เพื่อเตรียมเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
18.00 น. เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เที่ยวบิน FD3357
ราคาเริ่มต้นที่: 6,900 บาท สำหรับ 7-9 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

08-14851864

Photo/VDO Gallery