Youths

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อ.ปากพลี

จ.นครนายก
เคยสงสัยไหม ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากที่อื่นขึ้นมาจริง ๆ เราจะเลือกไปอยู่ที่ไหน? คำถามเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับชาวเชียงขวางเมื่อ 240 ปีก่อน ในขณะที่เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศยังไม่เคยมีอยู่จริง การอพยพย้ายถิ่นฐานไป ๆ มา ๆ เพื่อตั้งรกรากระหว่างบ้านพี่เมืองน้องสองประเทศอย่างไทยและลาวอาจไม่จำเป็นต้องผ่านด่าน ตม. ไม่จำเป็นต้องกรอกเอกสารและใบตรวจโรค แต่ความจำเป็นของคนสมัยนั้นคือการเลือกทำเลทองอันอุดมสมบูรณ์ และคงจะดีไม่น้อย หากเป็นดินแดนที่มีพื้นเพทางภาษา อาหารการกิน และวัฒนธรรมประจำชาติใกล้เคียงกัน จากแผ่นดินลาวสู่แผ่นดินไทย จากเมืองเชียงขวางสู่นครนายก ชาวไทยพวนแบกเอารากอารยธรรมจากบ้านเกิดติดตัวมา รวมถึงคติความเชื่อ สูตรอาหารประจำถิ่น และบทเพลงโบราณที่ถูกเล่าขานสืบต่อ พร้อมค่อย ๆ หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมในชุมชนใหม่จนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ และถึงจะเป็นเวลากว่า 240 ปีแล้ว แต่เชื่อหรือไม่ว่าถ้าคุณได้มีโอกาสแวะไปที่ชุมชนนี้ คุณจะได้ลิ้มรสอาหารไทยพวนสูตรต้นตำรับ อาทิ ปลาดูสมุนไพร ข้าวใบบัวแดง แกงหนึ่งสองสาม และของหวานอย่างข้าวกระยาคู ด้วยรสชาติออริจินัลแท้ ๆ ที่สืบทอดมาร้อยกว่าปีจากฝีมือปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะเป็นเชฟมือฉมังด้านอาหารเฉพาะถิ่นไทยพวนแล้ว ปราชญ์ชุมชนทั้งหลายยังสามารถพาคุณไปสนุกกับการแสดงพื้นบ้าน แถมยังจะได้ผ้าทอมือลายไทยพวนโบราณติดมือกลับบ้าน พร้อมกับภาษาถิ่นไทยพวนสักคำสองคำไว้พูดกับเพื่อนเวลากลับไปกรุงเทพฯ ด้วยนะ

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
09.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
11.30 น. สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดนครนายกเพื่อความเป็นศิริมงคล ทำความรู้จักกับจังหวัดนครนายก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้านดังประจำจังหวัด
13.00 น. เดินทางสู่ชุมชนชาติพันธุ์ “พวน” จังหวัดนครนายกในอำเภอปากพลี
13.30 น. ถึงซุ้มประตูชุมชนไทยพวน ณ วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ชุมชนผูกผ้าต้อนรับ แขกผู้มาเยือน ทำความรู้จักกับผู้สื่อความหมายชุมชน
14.00 น. เข้าสู่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง เรียนรู้ประวัติชุมชนและวัฒนธรรมไทยพวน
นำกรวยขันธ์ 5 กับช่อกุหลาบใบเตย กราบนมัสการพระครูวิริยานุโยค เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง
15.00 น. พิธีบายศรี “สู่ขวัญ เอิ้นขวัญพวน” เรียกขวัญให้กับผู้มาเยือน
16.30 น. Menu Break กล้วยหอมและไขเค็มใบเตยหอมสูตรอัตลักษณ์วัดฝั่งคลอง
17.00 น. เข้าโฮมสเตย์เก็บสัมภาระ
18.00 น รับประทานอาหารเย็น (บ้านโฮมสเตย์)
ฝึกพูดภาษาไทยพวนง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันกับเจ้าบ้านโฮมสเตย์
20.00 น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.30 น. นั่งรถวิถีชุมชนสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าไปเที่ยวตลาด ชมวิถีชีวิตของชุมชน
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (บ้านโฮมสเตย์)
09.00 น. เจ้าบ้านโฮมสเตย์นำพาสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง ณ วัดเกาะหวายด้วยดอกกุหลาบใบเตย
09.30 น. เที่ยวบ้านโบราณบ้านป้าทองศรี
เรียนรู้เครื่องมือวิถีข้าว ไทยพวนในอดีต และวิถีเฮือนพวนในอดีต
10.30 น. เข้าครัวครูหลอด รู้จักอาหารไทยพวนพื้นบ้าน วัฒนธรรมการกินและความเชื่อ รู้จักกับเมนูปลาดูสมุนไพร ช่วยชุมชนประกอบเมนูอาหารพื้นบ้านไทยพวน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (บ้านครูหลอด-ข้าวผัดปลาดูสมุนไพรห่อใบบัวแดง)
13.30 น. เที่ยววัดท่าแดง ชมศาสนสถานสำคัญในวัด เรียนรู้เรื่องวัดไทย และการเป็นพุทธศาสนิกชนผู้บำรุงทำนุศาสนาอย่างเคร่งครัดของชาวไทยพวน โดย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพของพวนบ้านท่าแดง
14.30 น. เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด บ้านเหล่าเดิ่น เก็บเห็ดมาฝากเจ้าบ้านประกอบอาหารรับประทานที่โฮมสเตย์
15.30 น. เที่ยวอ่างเก็บน้ำวังบอน พายเรือคายัค หรือปั่นจักรยานชมทัศนียภาพที่งดงาม
17.00 น. ชมทัศนียภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ณ ราวินโฮม คาเฟ่
18.30 น. กลับถึงโฮมสเตย์
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (บ้านโฮมสเตย์) ช่วยเจ้าบ้านเตรียมของใส่บาตร
20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.30 น. สวมชุด ผู้พวน ตักบาตรเช้ากับเจ้าบ้าน ที่หน้าบ้านโฮมสเตย์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (บ้านโฮมสเตย์)
09.00 น. เข้าสู่ชุมชนไทยพวนบ้านใหม่ พวนเรียก “บ้านเหม่อ”
สักการะสถูปเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุกุสาวดี ณ วัดปทุมวงษาวาส (วัดบ้านใหม่)
10.00 น. เยี่ยมชม “กลุ่มผ้าทอมือไทยพวนปากพลี” ณ ศูนย์ภูมิปัญญามนุษย์ วัดบ้านใหม่
เรียนรู้วิถีกี่กระตุกผ้าทอมือไทยพวนโบราณ
10.30 น. Menu Break ข้าวกระยาคู อาหารพื้นบ้านที่มีมาแต่โบราณ
11.00 น. กลับโฮมสเตย์ เก็บสัมภาระ อำลาชุมชน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้านดังประจำท้องถิ่น ร้านฉลวยโภชนา สุกี้ไทยพวนสูตรโบราณในชุมชนไทยพวนบ้านเกาะหวาย
13.00 น. เดินทางออกจากจังหวัดนครนายก
16.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ราคาเริ่มต้นที่: 6,900 บาท สำหรับ 20 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

09-95047704
08-54821320

Photo/VDO Gallery