Youths

วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด

จ.เพชรบุรี
‘หม้อแกงเมืองเพชรฯ’ อาจเป็นของขึ้นชื่ออย่างเดียวที่คนส่วนใหญ่จะซื้อเพื่อเป็นของฝาก แต่แท้ที่จริงแล้วผลิตภัณฑ์จากต้นตาลโตนดที่ปลูกเรียงรายอยู่ทุกหัวระแหงของจังหวัดเพชรบุรีต่างหากที่ควรค่าแก่การให้คำนิยามว่า ‘ของดีเมืองเพชรฯ’ ที่แท้จริง ด้วยลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชยืนต้นที่สามารถทนแล้ง ทนอากาศร้อน แถมยังทนน้ำท่วมได้อีก คงไม่มีต้นไม้ชนิดไหนในโลกนี้อีกแล้วที่จะเหมาะสมกับสภาพอากาศและภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรีได้ดีเท่าตาลโตนด จนกลายมาเป็นต้นไม้คู่บ้านคู่เมืองเพชรบุรีที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนเมืองเพชรฯ ด้วยน้ำตาลจากลูกตาลโตนด เลี้ยงเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยหัตถกรรมจักสานใบตาล และหล่อเลี้ยงภาคเกษตรกรรมระดับชาติด้วยสวนตาลโตนดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ชุมชนตำบลถ้ำรงค์ ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งผูกพันกับต้นไม้อย่างตาลโตนดอย่างใกล้ชิดมากที่สุด ไล่มาตั้งแต่รุ่นตารุ่นยายที่เป็นชาวสวนตาล ส่งต่อสูตรอาหารพื้นถิ่นที่ล้วนแล้วแต่ทำมาจากตาลโตนดเป็นของขวัญแก่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อ ๆ กันมา อาทิ แกงหัวตาล แกงคั่วรสขมอ่อน ๆ จากหัวตาล และขนมไทยรสหวานหอมอย่างขนมตาล ที่สายหวานกินชิ้นเดียวไม่เคยพอ สำหรับใครที่มีเวลาสักหน่อย คุณสามารถแวะนอนเล่นที่ชุมชนตำบลถ้ำรงค์ แล้วทดลองทำตัวเป็นชาวสวนตาลได้ที่สวนของปราชญ์ประจำชุมชน หรือจะไปลองฝึกเรียนรู้วิธีสานใบตาลแบบง่าย ๆ หรือวิธีทำตุ๊กตาจากกะโหลกตาล และการทำว่าวไทยได้แบบไม่ต้องไปจอดรถแวะซื้อข้างทาง ทริปนี้เราอยากให้คุณลองวางโทรศัพท์มือถือแล้วเปลี่ยนมาเล่นว่าวทำเองแทนการหมกมุ่นอยู่หน้าจอโทรศัพท์ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าว่าวไทยนั้นเล่นสนุกกว่าเกมมือถือหลายขุมนัก!

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก: กรุงเทพฯ – ชุมชนถ้ำรงค์ – วัดถ้ำรงค์

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
07.30 น. สมาชิกพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
08.00 น. ออกเดินทางสู่ ชุมชนถ้ำรงค์
11.00 น. เดินทางถึง วัดถ้ำรงค์ นำท่านกราบไหว้หลวงพ่อดำและหลวงพ่อขาว สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีเรื่องราวเล่าขานและเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านถ้ำรงค์ให้ความเคารพและนับถือ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนถ้ำรงค์

  • การเก็บตาล
  • การทำขนมตาล
  • เรียนรู้เรื่องการปาดตาล
เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักผ่อน ณ บ้านสะธรรมโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า

วันที่สอง: ชุมชนถ้ำรงค์

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ตื่นนอนรับอรุณด้วยความสดชื่นยามเช้า
ชมวิวทะเลพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนถ้ำรงค์

  • การจักสานใบตาล
  • การทำตุ๊กตาจากกะโหลกตาล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย สนุกกับกิจกรรม Cooking Class

  • แกงหัวตาล
  • ต้มข่าไก่ใส่หัวปลี
เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักผ่อน ณ บ้านสะธรรมโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า

วันที่สาม: ชุมชนถ้ำรงค์ – นาตาชม – กรุงเทพฯ

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ตื่นนอนรับอรุณด้วยความสดชื่นยามเช้า พร้อมเก็บกระเป๋าสัมภาระ
รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนถ้ำรงค์

  • การเรียนรู้ว่าวไทย
  • การเล่นว่าว
12.00 น. ดื่มกาแฟ รับลม ชมวิว กลางทุ่งนา ที่ ร้านนาตาชม
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ
16.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ราคาเริ่มต้นที่: 5,500 บาท สำหรับ 20 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

09-92469099

Photo/VDO Gallery