Youths

ท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า

จ.สตูล
คลอง ‘สุไหงอุเป’ เป็นคลองเศรษฐกิจการค้าเมื่อหลายร้อยปีก่อนของตำบลทุ่งหว้า ชื่อคลองแห่งนี้มาจากการผสมคำในภาษามลายูระหว่าง ‘สุไหง’ ที่แปลว่าคลอง และ ‘อุเป’ ที่ใช้เรียกต้นหลาวชะโอน พืชชนิดหนึ่งในเขตร้อนชื้นที่มีหน้าตาคล้ายต้นหมาก เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นคูคลองขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยกาบใบของต้นหมาก นักเดินเรือในสมัยก่อนจึงขนานนามเมืองท่าแห่งนี้ว่าสุไหงอุเป ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่ง ซึ่งเคยขึ้นชื่อเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่อันดับสองรองจากปีนัง ชื่อเสียงของเมืองท่าอันเก่าแก่ในตำบลทุ่งหว้าแห่งนี้ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายที่เนรมิตมนตร์ขลังให้ชุมชนแห่งนี้ควรค่าแก่การมาเยือน ทั้งจากตึกรามบ้านช่องสไตล์ชิโนโปรตุกีสที่สืบย้อนประวัติกลับไปได้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 รวมทั้งการท่องเที่ยงเชิงโบราณคดีที่ถ้ำหินงอกหินย้อยเลสเตโกดอน และพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้าที่รวบรวมเอาฟอสซิลช้างสเตโกดอนอายุกว่าล้านแปดแสนปีมาจัดแสดง ส่วนในแง่ของการท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดชุมชน การได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเลที่นี่ก็เป็นอะไรที่ไม่ควรพลาด เพราะคุณจะได้เรียนรู้การทำขนมพื้นบ้านอย่างขนมผูกรัก และขนมบุหงาบุดะกับกลุ่มแม่บ้านของที่นี่ รวมทั้งลองใช้ชีวิตแบบชาวเล ลงไปดูชาวบ้านตากปลาเค็ม ทำกะปิ หรือจะลองเข้าสวนไปปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงและกรีดยางพารากับปราชญ์ชุมชนที่นี่ดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็น่าสนุกดีไม่น้อย และถ้าคุณโชคดี คุณก็อาจจะได้เห็นชาวบ้านทำพิธีไหว้ผีโบ๋ อันเป็นประเพณีไหว้บรรพบุรุษเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเฉพาะในชุมชนทุ่งหว้าแห่งนี้

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก: สนามบินหาดใหญ่ – ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช – ถ้ำเล สเตโกดอน

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.00 น. รถตู้ปรับอากาศ รอรับคณะ ณ จุดนัดพบ สนามบินหาดใหญ่ ออกเดินทางสู่ อ. ทุ่งหว้า
10.00 น. เดินทางถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูล นำคณะชมศูนย์ประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีสตูล เรียนรู้เรื่องราวการกำเนิดแผ่นดินสตูล และการก้าวไปสู่การเป็นอุทยานธรณีโลก “Satun Unesco Global Geopark” เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากนั้นชม “ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า” ซึ่งรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล รวมทั้งฟอสซิลช้าง สเตโกดอน อายุกว่า 1.8 ล้านปี พร้อมชมภาพยนตร์ 3D อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นบ้านของกลุ่มทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน จากนั้นเดินทางไปยังถ้ำเล สเตโกดอน รับฟังข้อปฏิบัติและการเตรียมตัวก่อนการเข้าชมถ้ำเล
13.00 น. ตี่นเต้นกับการล่องเรือคายัค สัมผัสความงดงามของหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำเล สเตโกดอน ถ้ำเลที่ยาวที่สุดในคาบสมุทรไทย-มาเลย์ ตามเส้นทางการตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์ ความยาวเกือบ 4 กิโลเมตร ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 และครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
16.00 น. เดินทางกลับถึงจุดชมวิวท่าอ้อย แวะรับประทานอาหารว่าง แล้วเดินทางชมสันหลังมังกร ‘สันหลังมังกร’ แนวสันทรายที่เกิดขึ้นตอนน้ำลดในกลางทะเล ซึ่งมีช่วงเวลาที่สวยที่สุดในเวลาที่น้ำกำลังลด เพราะกระแสน้ำที่พัดกระทบกันบนสันทรายรอบ ๆ ทำให้ดูเหมือนมังกรกำลังเล่นน้ำ เข้าที่พัก “ทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน” โฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2560-2562
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง: วัดชมภูนิมิต – สวน “ฉิม ไฮโดรโปนิกส์”

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
07.30 น. เดินชมบรรยากาศตลาดเก่าแก่เมืองเก่า ดินแดนเมืองท่าการค้าที่รุ่งเรืองในอดีต ในนาม “สุไหงอุเป” เป็นท่าเรือสำคัญมีการค้าขายกับต่างประเทศ ได้รับการขนานนามว่า “ปีนังน้อย” ชมร่องรอยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส รับประทานอาหารเช้าย่านชุมชนตลาดทุ่งหว้า
08.30 น. นำท่านย้อนสู่วิถีในอดีตชมวัดชมภูนิมิตร นมัสการหลวงพ่อแก่นจันทร์ พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตำบลทุ่งหว้า
09.00 น. ชมความอัศจรรย์ของพืชกินแมลง ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงหลากหลายสายพันธุ์พร้อมทั้งลิ้มลองข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิง ขนมพื้นบ้านหารับประทานได้ยาก ณ “สวนควนข้อง”
11.00 น. จากนั้นเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ รองเท้านารีขาวสตูลจากดินไทย
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โฮมสเตย์บ้านปรีดา
13.30 น. ชมสวน “ฉิม ไฮโดรโปนิกส์” สวนผักไร้ดินและเมล่อนคุณภาพของอำเภอทุ่งหว้า เชิญแวะชิม “กาแฟเมล่อน” เกิดจากการผสมผสานของกาแฟและเมล่อนที่ปลูกจากในสวน แห่งเดียวในจังหวัดสตูล
15.00 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินหาดใหญ่ คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ราคาเริ่มต้นที่: 3,500 บาท สำหรับ 40-50 ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

08-48585100

Photo/VDO Gallery