Youths

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา
ชุมชนของเราเป็นชุมชนใหม่ ต่างก็เป็นคนจากถิ่นอื่นย้ายเข้ามาอยู่รวมกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ พวกเราเป็นเกษตรกร มีอาชีพเกษตรกรรม ชุมชนของเราอยู่ที่วังน้ำเขียว เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา แวดล้อมไปด้วยป่าใหญ่สองผืน คืออุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ว่ากันว่าที่นี่อากาศดีติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก ว่ากันว่าวังน้ำเขียวนั้นเป็นดินแดนมหัศจรรย์ ที่นี่ดินดี อากาศดี ปลูกผักก็งาม ปลูกผลไม้ก็อร่อย ปลูกดอกไม้ก็สีสดสวย เหมาะให้มาพักผ่อน สูดอากาศบริสุทธิ์ และกินผักผลไม้ไร้สารพิษ

ไฮไลต์

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
บ่าย เช็กอิน ปาป้าฟาร์มสเตย์ ต้อนรับด้วย welcome drink และอาหารว่างจากผลผลิตออร์แกนิกจากใน ฟาร์ม
กิจกรรมกาแฟคั่วมือ ชงกาแฟดริป พักรับประทานอาหารว่างคุกกี้กัญชา และชาสมุนไพรกัญชา
เย็น Cooking Class กิจกรรมทำสลัดโรล และรับประทานอาหารเย็น Farm Dinner ฟังดนตรี ผ่อนคลาย และสนุกสนานระหว่างทานอาหาร
เสิร์ฟ good night tea ดูดาว ฟังนิทานดวงดาว เข้านอน

วันที่ 2

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า สวัสดีตอนเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทิวเขา สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าในสวน
รับประทานอาหารเช้า เมนูซิกเนเจอร์ของชุมชน “ข้าวต้มเห็ดหอมวังน้ำเขียว”
กิจกรรมสปาธรรมชาติ แช่มือ แช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพร มาสก์หน้าออร์แกนิก
เช็กเอาต์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ราคาเริ่มต้นที่: 1,590 บาท/ท่าน
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
ติดต่อชุมชน

099-4460202

Photo/VDO Gallery